Agalev (Vlaanderen)

P E R S M E D E D E L I N G
A G A L E V K A M E R &
E U R O P E S E F R A C T I E

Brussel, 21 maart 2003

Geen Europa zonder sociale bescherming


Op de Europese Top van vandaag zal ongetwijfeld de Irak-crisis de toon zetten. Maar zonder vrede geen duurzame tewerkstelling. Daarom beklemtoont Agalev dat een harmonisering in Europa geen afbouw van sociale bescherming mag betekenen.

Hierover moet het sociale overlegmodel vastgelegd worden in de Europese grondwet en moet afgestapt worden van de unanimiteitsregel voor Europese beslissingen in de sociale sector.

Daarnaast benadrukken we nogmaals dat de eis van de civiele samenleving om de overheidsdiensten niet te privatiseren ook de onze is. We zijn verheugd dat gisteravond de motie Drion-Laenens-Lalieux-Van der Maelen rond de GATS-onderhandelingen unaniem werd goedgekeurd. De motie (Kamerdocument 0025/441) vraagt het mandaat van Commissaris Lamy ter discussie te stellen en er blijvend op toe te zien dat de antwoorden van België in overeenstemming zijn met onze resolutie 1983: geen aanbiedingen in domeinen als water, huisvesting, gezondheid, onderwijs, cultuur en de audiovisuele sector.

Voor Agalev is dit de bevestiging van 4 jaar consequent parlementair werk rond het dossier van de Wereldhandelsorganisatie.

Leen Laenens, Volksvertegenwoordiger, 02 549 86 79 Joos Wauters, Fractievoorzitter Agalev
Rudi Reynaert, 2e effectieve op de Senaatslijst
Jan Dhaene, Europees Parlementslid
Bart Staes, Europees Parlementslid

---
Meer informatie:
Agalev Kamerfractie
Tel. 02 549 84 18 Fax 02 549 87 98
e-mail: fractie.kamer@agalev.be

Zoekwoorden:

Deel: ' Geen Europa zonder sociale bescherming '
Lees ook