Centrale Raad van Beroep Utrecht > Actueel

Geen termen voor nader medisch onderzoek; betrokkene had zienswijze op verslag deskundige kenbaar kunnen maken

Bron: Centrale Raad van Beroep Utrecht

Datum actualiteit: 29-01-2003

De Raad acht zich omtrent de voor dit geding van belang zijnde medische aspecten voldoende voorgelicht door de ingeschakelde deskundige en acht geen termen aanwezig om betrokkene in de gelegenheid te stellen de resultaten van nog te verrichten medisch onderzoek in het geding te brengen. Daarbij overweegt de Raad dat daar des te minder aanleiding voor bestaat, nu niet valt in te zien waarom betrokkene geen gebruik heeft gemaakt van de in artikel 8:47 Awb gegeven mogelijkheid om schriftelijk haar zienswijze met betrekking tot het verslag van de deskundige(n) kenbaar te maken.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AF3239

Zie het origineel http://www.rechtspraak.nl/act...d=10520&i=52&ti=5 .

Zoekwoorden:

Deel: ' Geen termen voor nader medisch onderzoek; betrokkene had zienswijze .. '
Lees ook