Gemeente Oosterhout

Gemeente plaatst kanttekeningen bij Streefbeeld Wijde Biesbosch

In reactie op het streefbeeld Wijde Biesbosch heeft het college van de gemeente Oosterhout kanttekeningen geplaatst. De kanttekeningen hebben ondermeer betrekking op ontwikkeling van glastuinbouw in Oosteind, de functie van natuurbad Surae als dagrecreatieve voorziening en de afstemming tussen het uitwerkingsplan voor de stadsregio Breda-Tilburg en het gebiedsplan Wijde Biesbosch.

In Het Streefbeeld Wijde Biesbosch is sprake van doorgroei- en vestigingsmogelijkheden van bestaande glastuinbouwbedrijven in het gebied tussen Oosteind en Dongen. Dit strookt niet met het gemeentelijk beleid ten aanzien van glastuinbouw. dat geen mogelijkheden biedt voor nieuwvesting van glastuinbouwbedrijven en slechts in beperkte mate uitbreidingsmogelijkheden biedt voor bestaande bedrijven

Daarnaast wordt in Het Streefbeeld Wijde Biesbosch gesproken over het versterken van de natuurfunctie van Boswachterij Dorst. In deze visie is geen plaats voor natuurbad Surae als dagrecreatieve voorziening. De gemeente vindt dat eerst moet worden onderzocht welke mogelijkheden er zijn om Surae open te houden en wil op dit onderdeel dan ook graag de resultaten van dit onderzoek afwachten alvorens in te stemmen met de visie uit het Streefbeleid.

Als derde kanttekening wordt opgemerkt dat afweging en besluitvorming m.b.t. de richting waarin

Oosterhout eventueel zou moeten uitbreiden, plaatsvinden in het kader van een nog op te stellen uitwerkingsplan voor de stedelijke regio Breda-Tilburg. Het Streefbeeld Wijde Biesbosch, en alle reacties daarop, zal uiteindelijk resulteren in een Gebiedsplan Wijde Biesbosch. Dit gebiedsplan wordt, naar verwachting, eind 2003 afgerond en zal de input leveren voor het uitwerkingsplan.

Het streefbeeld Wijde Biesbosch is een voorlopige visie op de toekomst van o.a. het buitengebied van Oosterhout voor een periode van 15 jaar. Onderwerpen die in deze streekvisie voor Oosterhout aan de orde komen zijn onder meer ontwikkeling van glastuinbouw in Oosteind, versterking van het gebied tussen Breda en Oosterhout als landschapsecologische zone, versterking van cultuurhistorische opbouw rondom Den Hout, versterking van natuur en landschapwaarden in de Oranjepolder en versteviging van de natuurfunctie van Boswachterij Dorst.

Deel: ' Gemeente plaatst kanttekeningen bij Streefbeeld Wijde Biesbosch '
Lees ook