Gemeente Capelle a/d IJssel

Gesubsidieerde kinderopvang nu ook bij Kids Oké

In de gemeente Capelle aan den IJssel zijn gesubsidieerde kinderopvangplaatsen beschikbaar. De gemeente vergoedt voor deze plaatsen een deel van de kosten van de dagopvang en buitenschoolse opvang. In het verleden werden de gesubsidieerde plaatsen uitsluitend verzorgd door de stichting IJsselkids. Sinds 1 januari 2003 is het echter ook mogelijk om een subsidieplaats te verkrijgen via de stichting Kids Oké.

Op een gesubsidieerde kindplaats kan alleen aanspraak worden gemaakt als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Voor informatie over voorwaarden en mogelijke locaties kunt u contact opnemen met de stichting Kids Oké, telefoon 010-2643997, of de stichting IJsselkids, telefoon 010-4507342.

Deel: ' Gesubsidieerde kinderopvang nu ook bij Kids Oké in Capelle '
Lees ook