Gemeente Zwolle

Gewijzigde proefopstelling verlichting binnenstad

De Jufferenwal is uit het gebied voor de proefopstelling met verlichting in de binnenstad gehaald.

Het was de bedoeling om in de Jufferenwal spandraden te plaatsen met verlichting eraan. Bevestiging van spandraden aan de gevel van het Maagjesbolwerk blijkt op korte termijn niet mogelijk. Daarom is de Jufferenwal uit het proefgebied gehaald. De Luttekestraat (vanaf de Nieuwe Havenbrug tot aan de Kamperstraat) komt hiervoor in de plaats.

Toch verlichting
Om de Jufferenwal toch van verlichting te voorzien, heeft de gemeente tijdelijke lichtmasten geplaatst. Bij de plaatsing is zoveel mogelijk rekening gehouden met de huidige terrassen.

Proefopstelling
De huidige openbare verlichting in de binnenstad voldoet niet meer aan de eisen die vanuit de moderne samenleving worden gesteld. De gemeente wil daarom de openbare verlichting in de binnenstad te vervangen. Donderdag 6 maart jongstleden is Essent begonnen met het installeren van een proefopstelling.


---

Zoekwoorden:

Deel: ' Gewijzigde proefopstelling verlichting binnenstad Zwolle '
Lees ook