Productschap Diervoeder

19/02/2003

GMP en QC beheersmaatregelen m.b.t. te drogen producten en drogingsinstallaties

Gezien de problemen die zich hebben voorgedaan de afgelopen tijd met betrekking tot het drogen en het drogingsprocédé van brood- en beschuitmeel willen wij u er nog eens op wijzen welke voorwaarden en beheersmaatregelen gelden in het kader van GMP (good manufacturing practices) en QC (Quality Control) voor het drogen van producten en de drogingsinstallaties.

GMP beheersmaatregelen bij droging van voedermiddelen

Uitgangspunt is dat brandstoffen aantoonbaar geen ongewenste stoffen bevatten die in het voedermiddel (bij directe droging) terechtkunnen komen. In principe zijn als brandstof alleen acceptabel, de brandstoffen welke momenteel ook worden toegepast in de levensmiddelenindustrie voor directe verhitting zoals zuivere brandgassen (aardgas, propaan en butaan) en lichte stookolie

Alle andere brandstoffen zijn niet toegestaan, tenzij door middel van een risicoanalyse is aangetoond dat het geen risico voor de veiligheid van het voedermiddel veroorzaakt.

Tevens dient de instelling van de branders en drogerinstallaties zodanig te zijn dat aantoonbaar geen ongewenste stoffen tijdens het drogen ontstaan, die de voedermiddelen kunnen besmetten.

De ondernemer die voedermiddelen kunstmatig droogt (anders dan zon- en luchtdroging), dient de volgende beheersmaatregelen aantoonbaar toe te passen:

* Beschrijving van het drogingproces en een beoordeling van potentiële gevaren van contaminatie van voedermiddelen
* Specificatie van de kwaliteit van de brandstoffen, alsmede de afspraken met de leveranciers hierover, gebaseerd op een risicobeoordeling

* Specificatie van de beheersmaatregelen ter voorkoming van de verontreiniging van de brandstoffen tijdens de opslag en het transport

* Specificatie van de controle op de kwaliteit van de brandstoffen
* Specificatie van de instelling van de brander- en drogerinstallatie ter voorkoming van de vorming van ongewenste stoffen.

Zoekwoorden:

Deel: ' GMP en QC beheersmaatregelen drogen producten en drogingsinstallaties '
Lees ook