Wim van Velzen

Christen Democratisch Appel European People's Party European People's Party and European Democrats Group

Persbericht

Griekse Minister van Industrie, Tsochatzopoulos in Industriecommissie,

Datum: 24 Januari 2003 Bron: EP

De Griekse Minister van Industrie de heer Tsochatzopoulos heeft in de Industriecommissie de prioriteiten van het Griekse voorzitterschap op het gebied van industrie uiteengezet. De Grieken willen graag de nadruk leggen op meer concurrentiekracht in Europa , meer investeren in kennes en ze pleiten voor een hoog niveau van scholing in Europa. Het gaat om de kwalitatieve aspecten van een Europese kenniseconomie. Voor de industrie moet de EU een goed ondernemingsklimaat scheppen, voornamelijk voor de midden en klein bedrijven.

"Men wil nu graag investeren met het oog op de globalisering, maar de interne markt is juist nu belangrijk," aldus de minister.

De prioriteiten zullen vooral liggen bij het industriebeleid, innovatie en de elektronische aspecten van de economie. De politieke prioriteiten richten zich op de kleine ondernemingen, betere arbeidsplaatsen en een meer sectoriële aanpak.

In mei 2003 zal de Raad bijeenkomen om te praten over de elektronische handel en de kleine onderneming.

Wat betreft onderzoek zal het voorzitterschap in februari allereerst met Rusland en de landen in Zuid-Oost Europa gaan praten om de international dimensie van onderzoek te bespreken.

Ook moet de EU zich onderscheiden met betrekking tot de toptechnologie, de aerospace en de buitenlandse handel. Wat betreft het energiebeleid pleit het voorzitterschap voor een sterke interne markt. Het gaat om veilige bevoorrading van olie en gas in de Unie, de liberalisering van de markt en de trans-Europese netwerken. Ook de dialoog met Rusland over energie moet aangehaald worden. Er komt tenslotte 40% van onze energie uit Rusland, aldus Tsochatzopoulos.

Deel: ' Griekse Minister van Industrie, Tsochatzopoulos in Industriecommissie '
Lees ook