Provincie Friesland

Persberichten

Gysbert Japicxpriis 2001 toegekend aan Tsjêbbe Hettinga

Gedeputeerde Staten hebben de Gysbert Japicxpriis 2001 toegekend aan Tsjêbbe Hettinga voor de in 2000 verschenen dichtbundel 'Fan oer see en fierder'.
Deze drie-jaarlijkse prijs is een geldbedrag van 10.000,- en een oorkonde. De prijsuitreiking zal plaatsvinden op 18 oktober 2001 in het stadhuis van Bolsward.

12 september 2001


Deel: ' Gysbert Japicxpriis 2001 toegekend aan Tsjêbbe Hettinga '
Lees ook