Ingezonden persbericht


Havana Holding B.V./ AXA Stenman Industries N.V.

Gezamenlijk persbericht

Leeuwarden/ Veenendaal, 6 maart 2003

Uitbrengen openbaar bod

Refererend aan het eerdere persbericht van 4 februari 2003, kondigen Havana Holding B.V. ("Havana Holding") en AXA Stenman Industries N.V. ("AXA Stenman") vandaag het openbaar bod (het "Bod") aan van Havana Holding op alle uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van AXA Stenman van EUR 0,50 nominaal elk ("Aandelen AXA Stenman"). Havana Holding is een speciaal voor het Bod door Friesland Bank Participaties B.V. opgerichte vennootschap waarin zij momenteel 100% van de aandelen houdt. Friesland Bank Participaties B.V. is een 100% dochter van Friesland Bank Investments B.V..

Voor elk aangemeld Aandeel AXA Stenman wordt een bedrag van EUR 15 in contanten betaald. Dit bedrag is inclusief enig dividend over het boekjaar 2002. In totaal is reeds 61,3% van de Aandelen AXA Stenman gecommitteerd aan Havana Holding. Deze gecommitteerde Aandelen AXA Stenman zullen ten dele worden omgeruild tegen aandelen Havana Holding, ten dele worden aangemeld onder het Bod en ten dele worden overgedragen aan Havana Holding. Voor verdere details wordt verwezen naar het biedingsbericht gedateerd 6 maart 2003 (het "Biedingsbericht").

Het Bod is onderworpen aan een aantal voorwaarden, zoals uiteengezet in het Biedingsbericht. De aanmeldingstermijn begint op vrijdag 7 maart 2003 en eindigt, behoudens verlenging, op woensdag 2 april 2003 om 15:00 uur, Nederlandse tijd.

De Raad van Commissarissen van AXA Stenman is tot de conclusie gekomen dat het Bod, en daarmee de beëindiging van de huidige beursnotering van AXA Stenman in het belang is van AXA Stenman en de aandeelhouders van AXA Stenman. Daarom beveelt de Raad van Commissarissen unaniem de aandeelhouders van AXA Stenman aan het Bod te accepteren.

In verband met het Bod, houdt AXA Stenman een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders op 25 maart 2003, 14:00 uur, Stationsweg 5 te Veenendaal. Tijdens deze vergadering zal een toelichting worden gegeven op de jaarrekening 2002 en zal het Bod worden besproken en toegelicht.

Voor een gedetailleerde omschrijving van het Bod wordt verwezen naar het Biedingsbericht in de Nederlandse taal dat kosteloos verkrijgbaar is vanaf 7 maart 2003 bij Fortis Bank (afdeling Business Information Services, telefoon 020-52724667, fax 020-5271928, Rokin 55, 1012 KK Amsterdam), alsmede bij AXA Stenman (telefoon 0318-582300, fax 0318-582301, Landjuweel 60, 3905 PH Veenendaal).

Contactpersonen:
AXA Stenman Industries N.V.
De heer C. Oosterhoorn, Algemeen Directeur
De heer J.R. Roberts, Financieel Directeur
Telefoon: 0318-582300

Friesland Bank Investments B.V./ Havana Holding B.V.
Mevrouw S. Noteboom, Persvoorlichter (Friesland Bank N.V.)
Telefoon: 058-2994423/ 06-51505600


---- --

Deel: ' Havana Holding B.V./ AXA Stenman Industries N.V '
Lees ook