Gemeente Leiden

Artikel Stadskrant

Herinnering indienen subsidieaanvragen en jaaropgaven

Publicatiedatum: 14 februari 2003

CULTUUR EN EDUCATIE - Voor een aantal deelverordeningen voor subsidies op het gebied van kunst en sport gelden termijnen voor het indienen van aanvragen of jaaropgaven. In onderstaand overzicht kunt u nalezen wanneer welke aanvraag bij de gemeente binnen moet zijn.

Deelverordening Amateurkunst Subsidies 2000 2003

De instandhoudingsubsidie en jeugdsubsidie 2003 moeten voor 1 maart van dit jaar zijn aangevraagd.

Voor de definitieve vaststelling van de uitvoeringssubsidies over 2002, moet u voor 1 maart aanstaande uw jaaropgaaf indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders.

Deelverordening Subsidiëring Jeugdsport

Aanvragen voor de waarderings- en voor de incidentele subsidie 2003 moeten voor 1 april 2003 worden ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders. Het inhoudelijk en financieel verslag van gerealiseerde activiteiten in 2002 moet ook voor 1 april aan het College worden uitgebracht.

Deelverordening kunst- en cultuursubsidies

De aanvragen voor subsidie voor het organiseren en uitvoeren van en/of het deelnemen aan bijzondere projecten op het gebied van kunst en cultuur in de periode juli tot en met december 2003, moeten voor 1 mei 2003 worden ingediend bij het College.

De teksten van de deelverordeningen zijn op te vragen bij de dienst Cultuur en Educatie, tel. 516 52 00. Aanvragen en jaaropgaven kunnen worden gestuurd aan: het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Cultuur en Sport van de dienst Cultuur en Educatie, tel. 516 52 05 / 516 52 51.

Deze pagina is gewijzigd op 14-02-2003

Deel: ' Herinnering indienen subsidieaanvragen en jaaropgaven in Leiden '
Lees ook