SIDN

Vanaf 29 januari 2003 staat .nl open voor iedereen

De nieuwe reglementen en regelingen van SIDN treden op woensdag 29 januari 2003 in werking. Het .nl-domein staat vanaf die datum open voor aanvragers uit de hele wereld, ook voor privé-personen.

Gelijk met het nieuwe reglement voor registratie van .nl-domeinnamen, treedt ook op 29 januari 2003 de regeling voor .nl-domeinnaamarbitrage in werking. De arbitrageregeling is in eerste instantie beperkt tot merk- en handelsnaamrecht. Het ligt in de bedoeling om deze regeling verder uit te bouwen. De arbitrageregeling zal van toepassing zijn op alle nieuwe registraties en op mutaties zoals een verhuizing of wijziging van domeinnaamhouder van een .nl-domeinnaam.

In eerste instantie was het de intentie van SIDN om de nieuwe reglementen nog in 2002 in te laten gaan. Er zijn echter een paar redenen om deze datum naar het jaar 2003 te tillen. De twee voornaamste redenen daarvoor zijn:

- de deelnemers van SIDN de mogelijkheid te bieden om tenminste zes weken te testen met het nieuwe registratiesysteem;
- een adequate voorlichting aan deelnemers, houders en overige belanghebbenden te kunnen garanderen.

Daarnaast biedt het uitstel de mogelijkheid om tegemoet te komen aan de wens van deelnemers om voorafgaande aan de inwerkingtreding van de reglementen deelnemers beter in staat te stellen hun klanten, inclusief de huidige .nl-domeinnaamhouders, te informeren over de komende veranderingen.

SIDN
De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) is belast met de verantwoorde uitgifte van Internet domeinnamen in het .nl domein. SIDN beoogt een zo groot mogelijke openheid over haar beleid. Daartoe is alle relevante informatie opgenomen op haar website: www.sidn.nl
SIDN is gevestigd in Arnhem.

Zoekwoorden:

Deel: ' Het .nl domein voor iedereen open '
Lees ook