Gemeente Hilversum

Gemeente stelt uitvoeringsprogramma energiebeleid vast

De gemeente Hilversum gaat de komende jaren een aktief energiebeleid uitvoeren. Dat hebben de burgemeester en wethouders van Hilversum gisteren besloten. Zij willen dat er in 2004 in Hilversum 10% minder uitstoot van kooldioxide veroorzaakt wordt. Hiermee wil de gemeente een bijdrage leveren aan de bestrijding van het broeikaseffect.

Klimaatscan

Om deze doelstelling te halen gaat de gemeente nieuwe woningen en kantoren extra energiezuinig bouwen. Ook wil de gemeente samenwerken met woningcorporaties om de energieprestatie van huurwoningen te verbeteren. Er is meer nodig dan energiebesparing alleen, vindt de gemeente.

Om de kooldioxide-uitstoot terug te dringen is ook duurzame energie nodig. De gemeente weet nog niet hoeveel duurzame energie toepassing zij wil bereiken. Om dat te bepalen gaat de gemeente samen met de andere gemeenten in het gewest Gooi en Vechtstreek en de NOVEM binnenkort een klimaatscan uitvoeren.

Groene stroom

Vooruitlopend daarop geeft de gemeente alvast het goede voorbeeld. Momenteel gebruikt de gemeente voor één derde van het elektriciteitverbruik van haar kantoren natuurstroom. De gemeente wil zo het goede voorbeeld geven, door te investeren in de opwekking van duurzame energie. Daarom koopt de gemeente Hilversum dit jaar 320.000 kWh groene stroom. Hilversum staat hiermee op de 12e plaats van Nederlandse gemeenten die de meeste groene stroom afnemen. Hiermee levert de gemeente een bijdrage in de aanpak van het klimaatprobleem. Door groene stroom te kopen veroorzaakt de gemeente namelijk minder kooldioxide-uitstoot. Hiermee draagt de gemeente bij aan de bestrijding van het broeikas-effect.

Voor vragen over dit bericht kunt u contact opnemen met de energiebeleidscoördinator van de gemeente Hilversum, de heer I. van der Es, werkzaam bij de afdeling beleid van de Dienst Stadsontwikkeling. Zijn directe telefoonnummer is 6292788.

Deel: ' Hilversum stelt uitvoeringsprogramma energiebeleid vast '
Lees ook