Gemeente Son en Breugel


Honden aan de lijn
20-03-2003
In onze gemeente is het verboden honden los te laten lopen binnen de bebouwde kom. Dit is bepaald in de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente.
Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende gebieden aangewezen waar het is toegestaan om uw hond los te laten lopen mits onder voldoende toezicht :
1. nagenoeg het hele buitengebied met uitzondering van particuliere terreinen.
2. het bosgebied ten westen van "de Bergjes" tussen de Gentiaanlaan, Stinkloop en de Bestseweg, met uitzondering van de speelweide gelegen in dit gebied.

Bovengenoemde gebieden kunnen worden beschouwd als hondenuitlaat- en speelterrein. Een plattegrond met deze gebieden is verkrijgbaar bij de receptie van het gemeentehuis en het kantoor aan de Europalaan 2 tijdens de openstelling.

De milieuwachter controleert op niet aangelijnde honden. Wordt een overtreding geconsta-teerd, dan zal hij zonder voorwaarschuwing proces-verbaal opmaken.

Deel: ' Honden aan de lijn in Son en Breugel '
Lees ook