Provincie Noord-Holland

100e MW windenergie in Noord-Holland bereikt
Haarlem, 28 januari 2003 - Gedeputeerde Ada Wildekamp heeft maandag 27 januari in de Wieringermeer de windparken Oudelander- en Waardtocht, samen 28 megawatt (mw) vermogen. Hiermee wordt de 100^e mw windenergie in Noord-Holland gepasseerd. Hiermee wordt circa 75.000 huishoudens van schone stroom voorzien, qua bewonersaantal vergelijkbaar met een stad als Haarlem.

De nieuwe windparken maken deel uit van het Windplan Wieringermeer dat medio 2003 wordt opgeleverd en dan met 54 mw het grootste windenergiepark in Nederland zal zijn.

Inlichtingen: Peter Bakker, bureau Energie, tel. (023) 514 50 69 Krijn van Rijn 28-1-2003 15:11:00

Deel: ' Honderdste MW windenergie in Noord-Holland bereikt '
Lees ook