Aedes

Huisvesting asielzoekers Ameland veiliggesteld

10 februari 2003

Corporatieholding Friesland draagt EUR 30.000,- bij om de huisvesting van 58 asielzoekers op Ameland tot aan de zomer veilig te stellen. Hiermee kan het tekort in de huisvestingskosten, waar het steuncomité Asielzoekers Ameland om verlegen zat, worden afgedekt. Corporatieholding Friesland heeft eenderde van het tekort van EUR 100.000,- toegezegd onder voorwaarde dat de gemeente en provincie ook hun eerdere toezegging gestand doen.

Samen met de brancheorganisatie Aedes heeft Corporatieholding Friesland het standpunt ingenomen dat woningcorporaties, indien ze de mogelijkheid hebben, bijspringen als de huisvesting van asielzoekers problemen geeft. Door het initiatief van de woningcorporatie in Grou kunnen de kinderen van de asielzoekers op Ameland het lopende schooljaar in hun eigen omgeving afmaken. De statutaire missie van Corporatieholding Friesland is op dit punt glashelder: `goed wonen bereikbaar maken voor iedereen met een duidelijk accent op groepen die hier zelf niet in kunnen voorzien'. Immers, goed wonen is meer dan een dak boven je hoofd.

Aedes en Corporatieholding Friesland, met 20.000 woningen een van de grootste corporaties van Noord Nederland, pleiten er voor dat het bouwbudget van de overheid voor de huisvesting van asielzoekers naar de corporatiebranche wordt verlegd. Hierdoor kunnen de woningcorporaties het vastgoed ten behoeve van de asielopvang beheren en kan het COA zich specifiek richten op de opvang en begeleiding van asielzoekers. Hiermee wordt tegelijkertijd ingespeeld op de wisselende capaciteitsbehoefte van het COA.

Voor meer informatie over dit persbericht kan de pers contact opnemen met Babet Verstappen, persvoorlichter van Aedes, (035) 626 83 78 of (06) 53 40 99 67.

Anderen kunnen bellen met de Infodesk, telefoon 0900-123aedes of 0900-123 23 33 (10 eurocent per minuut). Voor verzoeken om informatie heeft u een abonnement op de Infodesk nodig. Dit abonnement is exclusief voor Aedes-leden.

Deel: ' Huisvesting asielzoekers Ameland veiliggesteld '
Lees ook