Gemeente Helmond


Ideeënwedstrijd herinrichting Markt

11 maart 2003

Iedereen die een idee heeft over hoe de Markt er gezelliger en fraaier uit zou kunnen zien, kan dit binnenkort bij de gemeente indienen. Het college van B&W heeft namelijk besloten om een wedstrijd uit te schrijven onder de inwoners van de stad. Het gaat om het deel van de Markt tussen de Kerkstraat en het kunstwerk de Wolkenjager. De meest bruikbare ideeën worden opgenomen in het programma van eisen voor de planontwikkeling rondom de Markt. Jurering van de ideeën vindt na de zomervakantie plaats, de uitvoering in 2004.

Ideeën kunnen vanaf medio mei worden ingediend. De exacte spelregels, en aan welke randvoorwaarden de inzendingen moeten voldoen, worden binnenkort bekend gemaakt.

Het is trouwens niet de bedoeling dat de Markt in dit stadium een gehele herinrichting ondergaat. Ideeën moeten vooral cosmetisch van aard zijn. Zo blijft de bestrating bijvoorbeeld liggen i.v.m. lopende bouwprojecten.

De gedachte om de Markt te verfraaien komt uit de Integrale Structuurvisie Centrum Helmond dat ruim een jaar geleden door de gemeenteraad is vastgesteld. Toen is geconcludeerd dat de Markt een ongezellige indruk maakt en dat de weliswaar mooie leilinden ervoor zorgen dat de fraaie gevels niet zichtbaar zijn. Dit zou moeten veranderen. Daarnaast zouden er meer terrassen kunnen komen aan met name de oostzijde van de Markt. Daar schijnt de zon namelijk tot laat op de dag.

---

Zoekwoorden:

Deel: ' Ideeënwedstrijd herinrichting Markt Helmond '
Lees ook