FNV

In Noorden op de bres voor CAO metaalnijverheid

De werkgevers in de MTB (metaalnijverheid) willen een slechte CAO. Er wordt volstrekt onvoldoende loon geboden. Jeugdige werknemers komen er bekaaid af. De zaterdag moet een gewone werkdag worden. Om het tij te keren organiseren FNV Bondgenoten en de CNV Bedrijvenbond demonstratieve bijeenkomsten. Voor Friesland op donderdag 20 maart om 19.30 uur in het Abe Lenstra stadion te Heerenveen. En voor Groningen en Drenthe ook op donderdag 20 maart om 20.00 uur in de Smelt te Assen.

De werkgeversorganisaties in de MTB (metaalnijverheid) willen een slechte CAO. Slechter dan andere CAO-en. De werkgeversorganisaties hebben in drie onderhandelingen gekozen voor een aanval op de arbeidsvoorwaarden. Hieronder een overzicht van een aantal belangrijke geschilpunten tussen enerzijds de vakbonden en anderzijds de werkgevers.

Vakbonden:
1. 1 jarige CAO (1-4-03/1-4-04)
2. Uitkering ineens 550 euro 1-6-03, 2,5% blijvende loonstijging over het feitelijke loon per 1-2-04.
3. Werkgever moet bewijzen, bij twijfel, dat hij de CAO toepast. 4. Jeugdlonen vervangen door functiejaren loon (gelijke behandeling). Vakbonden constateren veel onderbetaling van jeugdigen. 5. Zeggenschap werknemer over eigen werktijden; zaterdag geen normale werkdag.

Werkgeversorganisaties:
1. 2 jarige CAO
2. 1% uitkering ineens 1-10-03, 1,5% blijvend per 1-2-04 en 1-2-05, maar over CAO tabel zodat bij een loon dat 10% boven CAO ligt (komt veel voor) 1,5% werkelijk 1,35% is. Functiejaren afhankelijk van de (willekeur) van de werkgever
3. Geen bewijlast bij werkgever.
4. Geen functiejaren loon. Willen wel jeugdigen CAO lonen tot 22 jaar met VMBO diploma 3% verhogen.
5. Zaterdag moet een gewone werkdag worden.

De conclusie is dat werkgevers in een twee jarige CAO minder loon bieden dan het bodembod van de vakbonden voor een 1 jarige CAO. Een bodembod dat rekening houdt met de economische situatie en de situatie van het pensioenfonds. De willekeur in functiejaren en de zaterdag, zijn de volgende aanstootgevende punten. Laat zien dat de werkgevers-voorstellen worden afgewezen. Er moet een fatsoenlijke CAO komen. Kom naar de demonstratieve vergaderingen van FNV Bondgenoten en CNV Bedrijvenbond:

* Friesland, donderdag 20 maart 2003

Abe Lenstra stadion Heerenveen

Aanvang: 19.30 uur.

* Groningen/Drenthe donderdag 20 maart 2003
De Smelt, Stadsbroek 17, Assen (afslag Assen/Smilde)

Aanvang: 20.00 uur (zaal op 19.15 uur)

Nadere informatie

A.P. van Dijk, Bestuurder Metaal&Techniek FNV Bondgenoten Noord.

Tel: 06-51405565 of 050-3631184

E-mail: annedijk@bg.fnv.nl

12-03-2003

Deel: ' In Noorden op de bres voor CAO metaalnijverheid '
Lees ook