Stadsdeel Zeeburg

Informatieavond hondenbeleid

Wat vinden de bewoners van Zeeburg van de resultaten van het hondenbeleid? Dat wil Jan Hoek, stadsdeelwethouder van de openbare ruimte, graag van de bewoners horen. Daarom nodigt hij de bewoners uit voor een informatie- en discussieavond over het hondenbeleid op 19 februari van 20.00 - 22.00 uur in de raadzaal van het stadsdeelkantoor.

Concept-rapportage
De aanleiding voor deze avond is de concept-rapportage over de resultaten van het hondenbeleid. Jan Hoek zal die avond de uitkomsten uit de rapportage toelichten en vertellen welke voorstellen er zijn om betere resultaten te behalen. Maar vooral wil hij van de bewoners horen wat hun ervaringen zijn en hoe het volgens hen beter kan. Als u die avond verhinderd bent dan kun u ook schriftelijk reageren.

Deel: ' Informatieavond hondenbeleid Zeeburg '
Lees ook