Digitale Gemeente Houten

Informatieavond ontmoetingsplek jongeren Imkerspad

dinsdag 21 januari 2003 - Bron: Gemeente Houten

Jongeren uit De Gaarden hebben aan de gemeente gevraagd om in de groenzone aan het Imkerspad ter hoogte van hun wijk een jongerenontmoetingsplek (jop) te realiseren.
Dat is het onderwerp van een informatieavond op 29 januari vanaf 20.30 uur in sociaal-cultureel centrum De Grund. Omwonenden van de beoogde jop-locatie zijn schriftelijk uitgenodigd.
De gemeente vraagt hen mee te denken over het plan van de jongeren. De avond is niet bedoeld als formeel inspraakmoment. Tijdens de bewonersavond lichten de jongeren hun aanvraag toe. Een ambulant jongerenwerker van stichting Enter ondersteunt hen daarbij. Medewerkers van de gemeente schetsen aan de hand van tekeningen de beoogde locatie van de jop en laten zien hoe zon plek er doorgaans uitziet. Ook gaan zij nader in op de procedures die bij de totstandkoming van een jongerenontmoetingsplek nodig zijn. De aanwezige wijkagent beantwoordt vragen over de betrokkenheid van de politie.

Beleid
Wanneer bij de gemeente Houten een aanvraag voor een jop binnenkomt, informeert zij eerst de omwonenden over de plannen van de jeugd. De gemeente vraagt aan de buurtbewoners of zij betrokken willen worden in dit proces. Het streven is om met jongeren én bewoners schriftelijke afspraken te maken over de gang van zaken op en rond de jongerenontmoetingsplek. Daarna volgt meestal een bestemmingsplanprocedure met een formele inspraakmogelijkheid. Als het bouwwerk er eenmaal staat, blijven de gemeente en het jongerenwerk de vinger aan de pols houden.

Copyright © Stichting Digitale Gemeente Houten 1996 - 2003 Deze website is een particulier initiatief en wordt derhalve NIET beheerd door de overheid (gemeente Houten).

Zoekwoorden:

Deel: ' Informatieavond ontmoetingsplek jongeren Imkerspad Houten '
Lees ook