Gemeente Bergen op Zoom


informatiebijeenkomst rioolvervanging Zuid- en Zuid Westsingel

De gemeente Bergen op Zoom is voornemens om in week 11 (week van 10 maart 2003) te starten met het project "Rioolvervanging Zuidsingel en Zuid-Westsingel". De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van het bestaande versleten gemengde rioolstelsel door een nieuw gescheiden rioolstelsel. Door de aanleg van dit gescheiden rioolstelsel wordt het hemelwater en het afvalwater van elkaar gescheiden. De totale inrichting van de Zuidsingel en Zuid-Westsingel zal ongewijzigd blijven, wel zullen er bij het terugbrengen van de verharding fiets-suggestiestroken worden aangebracht.

Wij nodigen u uit voor een informatieavond met betrekking tot de uitvoeringsfase van dit project. De bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 13 februari in Wijkcentrum 't Fort, Lourdesplein 1 en begint om 19.30 uur.

Tijdens deze avond wordt u op de hoogte gebracht van de werkzaamheden, de tijdsplanning en mogelijke overlast die de werkzaamheden met zich mee brengen. Hierbij krijgt u de gelegenheid kennis te maken met de contactpersonen en krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen.

Deel: ' Informatiebijeenkomst rioolvervanging Bergen op Zoom '
Lees ook