Actueel

Inhoudelijke behandeling strafzaak Volkert van der G.
Bron: Rechtbank Amsterdam

Datum actualiteit: 10-03-2003

Rechtbank Amsterdam
10 maart 2003

PERSBERICHT

Inhoudelijke behandeling strafzaak Volkert van der G.

De inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen Volkert van der G. is vastgesteld op donderdag 27 maart, maandag 31 maart en dinsdag 1 april 2003 (reservedag op woensdag 2 april 2003). De zittingen vinden plaats in de extra beveiligde zittingzaal van de rechtbank aan de Zuidermolenweg te Osdorp. Van bepaalde delen van de zitting wordt beeld- en geluidsmateriaal verstrekt aan de audiovisuele media.

Voorzieningen publiek
Het aantal plaatsen in de zittingzaal in Osdorp is zeer beperkt. Om die reden kan de gehele zitting ook rechtstreeks worden gevolgd in een zaal op de rechtbank aan de Parnassusweg, via een videoverbinding. Zowel op de Zuidermolenweg als op de Parnassusweg geldt de regel dat degenen die het eerst komen naar binnen mogen, tot het aantal beschikbare plaatsen is vergeven. Iedereen wordt gedetecteerd en zonodig gefouilleerd bij de ingang. Men dient zich te kunnen identificeren.
De zaal op de Parnassusweg gaat om 08.30 uur open voor het publiek (Toren E, Parnassusweg 220 te Amsterdam). De beveiligde zittingzaal aan de Zuidermolenweg 1 te Osdorp gaat om 08.00 uur open en wordt om 09.30 uur gesloten.

Opnamemateriaal en andere communicatiemiddelen verboden In het gebouw aan de Zuidermolenweg en op de rechtbank aan de Parnassusweg is filmen, fotograferen en het maken van geluidsopnamen verboden. Mobiele telefoons, semafoons, laptops en andere communicatiemiddelen of opname-apparatuur worden niet toegelaten tot de gebouwen.

Gepland verloop van de zittingsdagen
27 maart: telastelegging, behandeling van de feiten. 31 maart: behandeling van de feiten, behandeling persoonlijke omstandigheden, waaronder PBC-rapportage.
1 april: requisitoir, vordering benadeelde partij, pleidooi, repliek/dupliek, laatste woord verdachte.
De zittingen beginnen op de aangegeven data om 10.00 uur, de lunchpauze is steeds gepland van 12.30 uur tot 13.30 uur.

Voorzieningen pers
Op de Zuidermolenweg worden voor de pers portacabins geplaatst met kluisjes om communicatie-apparatuur op te bergen. In de werkruimte is elektriciteit aanwezig. De geluidsverbinding van de zaal met de perskamer in Osdorp staat open, maar ook hier geldt dat geen communicatie- of opname-apparatuur wordt toegelaten. Op de Parnassusweg is de perskamer als werkruimte beschikbaar voor de media; er is hier echter geen directe verbinding met de zaal. Op geen van de zittingsdagen mogen foto's worden gemaakt van de zitting. Tekenaars worden evenmin toegelaten.
Audiovisuele media
Op 27 maart en 1 april is een zogenaamde poolregeling van toepassing voor de audiovisuele media. Van de volgende delen van de zitting wordt
- met vertraging - beeld- en geluidsmateriaal verstrekt:
27 maart 2003:
opkomst rechtbank,
telastelegging door de Officier van Justitie,
algemeen overzicht gegeven door de rechtbank.

1 april 2003:
opkomst rechtbank,
requisitoir van de Officier van Justitie,
pleidooi van de raadsman van Van der G.,
repliek en dupliek.

De audiovisuele media dienen op het accredatieformulier kenbaar te maken of zij het beeld- en geluidsmateriaal willen afnemen.

Accreditatie pers
De plaatsen voor de pers in de beveiligde zittingszaal worden toegewezen door de rechtbank. In verband met de te verwachten belangstelling, ook van buitenlandse media, geldt een strikt toewijzingsbeleid. Iedereen dient in bezit te zijn van een geldige perskaart. De pers dient zich vóór woensdag 19 maart 2003 aan te melden door middel van aangehecht accreditatieformulier. Op vrijdag 21 maart maakt de afdeling voorlichting van de rechtbank na 15.00 uur bekend welke media worden toegelaten tot de beveiligde zittingzaal.

Inlichtingen
Het persbericht en het accreditatieformulier staan ook vermeld op rechtspraak.nl, site rechtbank Amsterdam. Voor overige informatie kunt u bellen met de
afdeling voorlichting van de rechtbank Amsterdam: 020 541 2882.

ACCREDITATIEFORMULIER VOOR DE PERS
Inhoudelijke behandeling zaak Volkert van der G.

Naam:
Voorletters:
Geboortedatum en plaats:
Nationaliteit:
Nummer politieperskaart:
Paspoortnummer:

Naam medium:

Type medium (radio, krant, weekblad, televisie):

Afname beeld- en geluidsmateriaal JA/NEE
(component videosignaal en symmetrisch audiosignaal)

Brengt een SNG mee: JA/NEE

Telefoon:
GSM:
E-mailadres:

Welke zittingsdata wilt u aanwezig zijn?

! 27 maart 2003
! 31 maart 2003
! 1 april 2003
! 2 april 2003 (eventuele reservedag)

VOOR 19 MAART 2003 FAXEN NAAR DE AFDELING VOORLICHTING VAN DE RECHTBANK AMSTERDAM: 020 541 2397.

Zoekwoorden:

Deel: ' Inhoudelijke behandeling strafzaak Volkert van der G '
Lees ook