Gemeente Sittard-Geleen

Redactie

Persbericht

Doorkiesnummer: (046) 47 78 007 Sittard-Geleen, 17-03-2003. Onderwerp: Inrichten 30 km/uur zones in
stadsdeel Geleen

In het stadsdeel Geleen worden van maart tot medio juli 2003 een aantal 30 km/uur zones ingericht. In totaal worden ongeveer 120 verkeersmaatregelen uitgevoerd in de vorm van verkeersdrempels, poortconstructies (inritconstructies) en andere verkeersremmende maatregelen.

De werkzaamheden worden in 2 of 3 wijken tegelijk uitgevoerd. Ze beginnen in de wijken Haessenderveld, Oud Geleen en Dassenkuil. Daarna komen Krawinkel (oost én west), Geleen Zuid, de Maastrichterlaan en de Zeeheldenbuurt aan de beurt. De werkzaamheden worden rond week 30 afgerond. Op de internetsite van de gemeente worden de vorderingen bijgehouden.

Tijdens de werkzaamheden zullen op de kruisingen voor alle verkeer behalve voetgangers worden afgezet, met voorwaarschuwing bij de laatste zijweg vóór de afsluiting. De Beekhovenstraat vormt hierop een uitzondering, hier zal een omleiding aangegeven worden, omdat hier op 5 verschillende plaatsen wordt gewerkt. Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Civiele Techniek, tel. 4784303
---

Zoekwoorden:

Deel: ' Inrichten 30 km/uur zones in stadsdeel Geleen '




Lees ook