Gemeente ReimerswaalInstallatie Senioren Raad Reimerswaal

Op maandag 17 maart 2003 om zal de burgemeester van Reimerswaal, dhr. A. Verbree, in het Dorpshuis te Kruiningen de Senioren Raad Reimerswaal (SRR) officieel installeren. De wens tot het instellen van een Seniorenraad leefde al geruime tijd binnen de diverse politieke partijen en het college van burgemeester en wethouders. Naar aanleiding van deze wens heeft een werkgroep voorbereidende werkzaamheden verricht om werkwijze en taken van de raad vast te stellen. Eind vorig jaar heeft de werkgroep haar verslag en de "regeling Seniorenraad Reimerswaal" aangeboden aan het College. Nu dit zowel door het college van burgemeester en wethouders als de gemeenteraad is goed gekeurd, kan dus worden overgegaan tot installeren van de SRR.

De raad bestaat uit negen leden (4 dames en 5 heren) uit diverse dorpskernen in Reimerswaal. De leden zijn gekozen uit een selectie van kandidaten die zich hadden aangemeld via het huis - aan huisblad Reimerswaal Informatie. Na de selectiegesprekken bleven 9 kandidaten (maximaal aantal leden voor de SRR) over die zitting wensten te nemen in de raad. Hierdoor was het niet noodzakelijk om verkiezingen te houden voor de raad. De leden van de raad hebben een mandaat voor 4 jaar waarna nieuwe kandidaten opgeroepen zullen worden en indien nodig verkiezingen zullen worden gehouden binnen de doelgroep. De doelgroep bestaat uit inwoners van Reimerswaal van 55 jaar en ouder.

De belangrijkste taak van de Seniorenraad wordt het adviseren van het college van burgemeester en wethouders ten aanzien van beleidsonderwerpen die van invloed zijn op de positie en het welzijn van de inwoners van 55 jaar en ouder in de gemeente Reimerswaal. De Seniorenraad kan ook ongevraagd adviseren aan burgemeester en wethouders. Andere taken zijn, het signaleren van knelpunten en hiaten in het door de gemeente Reimerswaal gevoerde ouderenbeleid, het ontwikkelen van een visie hierover en het onderhouden van contacten met de achterban.
De namen, adressen, agenda en verslagen van de SRR zijn in pdf formaat te vinden op het internet www.reimerswaal.nl onder info bestuur. Voor nadere informatie kan telefonisch contact opgenomen worden met: Dhr. Mourik , voorzitter tel: 552517
Dhr. De Vries, secretaris tel: 382332
Dhr. Loois, penningmeester tel: 384150
(Geplaatst op: 26-02-2003)

Deel: ' Installatie Senioren Raad Reimerswaal '
Lees ook