Gemeente Capelle a/d IJssel

Interactief toneel in De Hoven

Leegstaande woning decor voor uniek toneelproject

Woningpartners en de gemeente Capelle aan den IJssel willen niet zomaar beginnen met de sloop van de flats in De Hoven. In samenwerking met het bureau Interact is voor (voormalig) bewoners van deze buurt een speciaal programma bedacht, dat zich afspeelt in een woning in De Hoven, Roekstraat 5. Het thema van het programma is afscheid nemen. De première was afgelopen zaterdag 1 februari.

De gemeente Capelle aan den IJssel vindt het belangrijk dat burgers zich veilig voelen in hun woon- en leefomgeving. Helaas is dat niet in alle wijken het geval. In De Hoven ontbreekt bij veel mensen dat veiligheidsgevoel. Veel bewoners van de flats voelen zich nauwelijks verbonden met hun wijk.

Herinneringen
Door de sloop en toekomstige nieuwbouw gaat er veel veranderen in De Hoven. Bewoners zullen lange tijd wonen naast straten waar gesloopt wordt. Ongetwijfeld hebben de mensen die er nu wonen, maar ook de mensen die al verhuisd zijn, veel herinneringen aan de buurt. Tijdens de interactieve toneelvoorstellingen wordt iets gedaan met die belevenissen.

Door het uitwisselen van ervaringen over wonen in De Hoven, hopen gemeente en Woningpartners dat de onderlinge band tussen de bewoners sterker wordt. Het project moet een impuls geven aan de sociale samenhang in de wijk. Mensen die een band hebben met buurtgenoten en hun omgeving, voelen zich vaak veiliger dan bewoners die zich niet verbonden voelen.

Buurtbemiddelaars
De gemeente hoopt eveneens dat tijdens de voorstellingen enthousiaste buurtbewoners zich aanmelden als buurtbemiddelaar. Buurtbemiddelaars bemiddelen bijvoorbeeld bij burenruzies en geluidsoverlast en hebben nauw contact met de wijkagent en de gemeente. Als de interactieve voorstellingen aanslaan, zal dit project ook in andere Capelse buurten worden toegepast.

De uitvoering van het project is in handen van Farhad Foroutanian van bureau Interact. Hij werd bekend met het stuk Zonder uitnodiging, dat een groot succes was in Las Palmas tijdens de manifestatie Rotterdam Culturele Hoofdstad van Europa 2001. Ook Capellenaren die niet in De Hoven wonen of hebben gewoond, zijn van harte welkom om de voorstelling bij te wonen.

Wilt u meedoen aan een van deze speciale bijeenkomsten in de Roekstraat? Meldt u dan aan bij Interact, telefoon: 010-2847867 of 06-25466414.

De voorstellingen zijn gratis. U kunt kiezen uit de volgende data:

Vrijdag 7 februari, 14 februari, 21 februari en 28 februari: 15.30-17.00 en 19.30-21.00
Zaterdag 8 februari, 15 februari, 22 februari en 1 maart: 14.00-15.30 en 16.30-18.00
Zondag 9 februari, 16 februari, 23 februari en 2 maart: 11.00-12.30

Deel: ' Interactief toneel in De Hoven Capelle '
Lees ook