Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Algemene Zaken

Persbericht ministerraad
28 februari 2003

Inventarisatie waarden en normen naar tweede kamer

De ministerraad heeft op voorstel van de minister-president ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van een inventarisatie die het Forum voor Democratische Ontwikkeling (FDO) heeft gemaakt van sectorale, lokale en departementale initiatieven rond waarden en normen. De inventarisatie maakt deel uit van de aanpak die het kabinet eerder heeft gekozen ter stimulering van het waarden- en normendebat. Die aanpak bestaat uit drie sporen: dialoog met de burger, het verbreden en versterken van perspectiefrijke lopende initiatieven en een adviesaanvraag aan de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid met betrekking tot de fundamentele waarden in onze samenleving. Het FDO heeft ruim 300 relevante initiatieven gevonden. Deze zijn afkomstig van vrijwel alle categorieën van de bevolking en uit vrijwel alle sectoren van de maatschappij. Volgens het forum is het aantal initiatieven waarschijnlijk nog veel groter. De door het kabinet gekozen benadering waarin plannen en projecten `van onderop' centraal staan, biedt volgens het FDO betere perspectieven dan een benadering `van bovenaf'. De ministeries ontplooien volgens het FDO veel activiteiten die waarden en normen in de samenleving kunnen versterken. Alle denkbare aangrijpingspunten worden in meer of mindere mate benut, hoewel in de onderlinge afstemming tussen de ministeries nog winst te behalen valt.
Het kabinet meent dat de inventarisatie behulpzaam kan zijn bij het beantwoorden van de vraag welke initiatieven zich bij uitstek lenen voor verdere verbreding en verdieping. De beoordeling en beleidsmatige vertaling van het door het FDO aangedragen materiaal is echter aan het volgende kabinet.
RVD, 28.02.2003Zoekwoorden:

Deel: ' Inventarisatie waarden en normen naar tweede kamer '
Lees ook