Politiebond ACP

Justitie geeft richtlijnen voor politiewerk

Leusden, 27 februari 2003

Het Openbaar Ministerie heeft richtlijnen voor het politiewerk gegeven. De Politievakorganisatie ACP vindt het een goede zaak dat er naast richtlijnen ook eisen worden gesteld aan het politiewerk. Het is echter wel opmerkelijk dat het Openbaar Ministerie een aanwijzing maakt als richtlijn voor het politiewerk maar daarbij niet aangeeft hoe zij zelf op een aantal terreinen invulling geeft aan de opvolging en afhandeling van de aangedragen zaken. Dit ook in het kader van de 40.000 extra zaken die de politie aan moet leveren in het kader van de recent afgesproken prestatiecontracten.

In dat licht bevreemd het ons dat er door het openbaar Ministerie over een klachtenregeling voor de burgers wordt gesproken indien het politiewerk niet aan de verwachting voldaan heeft. Wat doet het Openbaar Ministerie voor die zelfde burgers als zijzelf in gebreke blijft of de door de politie aangeleverde zaken niet naar tevredenheid afhandelt? Wij zijn benieuwd wat wij hierover in de nieuwe richtlijnen nog mogen vernemen.

Deel: ' Justitie geeft richtlijnen voor politiewerk '
Lees ook