Partij van de Arbeid

Den Haag, 26 maart 2003

Vragen van het lid Timmermans (PvdA) aan de staatssecretaris van Defensie

1. Is militair personeel een regeling aangeboden voor vervroegd functioneel leeftijd ontslag (FLO), zodat men 2 jaar eerder kan afvloeien, waarbij de functie die vrij komt niet wordt vervuld? 2. Zo ja, waarom is voor (bepaalde categorieën van) burgerpersoneel niet dezelfde gunstige regeling in het leven geroepen? Acht u dit verschil in rechtspositie te rechtvaardigen, mede gelet op de eisen van gelijkberechtiging en sociaal werkgeverschap?
3. Vormt de vergrijzing binnen het Marinebedrijf een probleem voor de Koninklijke Marine? Zo ja, zou een met de militaire regeling te vergelijken benadering in deze situatie geen verbetering aan kunnen brengen? Wilt u dit laten onderzoeken en de Kamer over de resultaten berichten?

Deel: ' Kamervragen over rechtspositie burgerpersoneel bij defensie '
Lees ook