Gemeente Edam-Volendam

Nieuwsberichten

25-03-2003
Kapvergunningen Edam en Volendam
Volendam: 26 maart 2003, Edam: 7 april 2003

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot het verlenen van een vergunning voor het kappen van:

Kappen van een Alnus glutinosa (zaailing) i.v.m. schaduwoverlast in de achtertuin van perceel Jacob Matijsen Osterlinghstraat 29, 1135 ED Edam, zonder hieraan een herplantplicht te verbinden;

Kappen van een Cedrus libani 'Glauca' i.v.m. schaduw en worteloverlast in de achtertuin van perceel Twiskepolderstraat 35, 1135 JT Edam, zonder hieraan een herplantplicht te verbinden;

Kappen van twee gemeente- iepen (Ulmus holl. 'Dampieri') i.v.m. schaduw/ worteloverlast nabij perceel George Heringstraat 62 Volendam, met een herplantplicht van twee trompetbomen j Catalpa bungei Æ 12/14 in het aankomend plantseizoen 2003/2004;

Kappen van een Cedrus libani 'Glauca' i.v.m. schaduw/ naalden en worteloverlast in de achtertuin van perceel Lingerzijde 23, 1135 AM Edam met een herplantplicht van een passende boom naar keuze;

Kappen van acht Alnus glutinosa (gemeentebomen) i.v.m. schaduw/ elzenproppenoverlast en uitwaaiende gevaarlijke takken aan de achterzijde van de percelen Herman v.d. Haarstraat NRS. 2 t/m 14 Volendam. Met een herplantplicht van acht Pyrus calleriana 'Chanticleer' (sierpeer) maat Æ 12-14 in het aankomend plantseizoen 2003/2004;

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen belanghebbende binnen 6 weken tegen deze besluiten een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B&W, Postbus 180, 1139 AD Volendam

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,
De secretaris, de burgemeester,

Volendam: 26 maart 2003
Edam: 7 april 2003

Deel: ' Kapvergunningen Edam en Volendam '
Lees ook