Nieuw-Vlaamse Alliantie


Kieshervorming dient enkel eigenbelang (26/02/03)

De N-VA is tevreden dat het Arbitragehof de N-VA op heel wat punten gelijk geeft in haar kritiek op de kieshervorming. Deze hervorming heeft niets te maken met de verbetering van de democratie, maar staat louter in het teken van de versterking van de macht van de huidige meerderheidspartijen. VLD, SP.A en Agalev misbruikten hun regeringsmacht om de kiesomschrijvingen en de kieswet aan te passen in hun eigen voordeel. In ruil voor Franstalige steun werden buitensporige toegevingen gedaan aan de Franstaligen. De N-VA roept VLD, SP.A en Agalev op om eindelijk eens het algemeen Vlaams belang te verdedigen en het gehele politieke akkoord over de kieshervorming naar de prullenmand te verwijzen. Tegelijk kondigt de N-VA aan dat zij opnieuw naar het Arbitragehof zal stappen indien paars-groen een alternatieve regeling uitwerkt voor Vlaams-Brabant zónder de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde.

VLD, SP.A en Agalev willen hun regeringsdeelname verzilveren door hun ministers en BV's uit te spelen in zo groot mogelijke kiesomschrijvingen én op de Senaatslijsten. Anderzijds hoopt paars-groen met de invoering van een kiesdrempel de N-VA uit het parlement te houden. Een rechtlijnige Vlaamse partij kan paars-groen immers missen als de pest en dus moet de N-VA volgens haar de mond gesnoerd worden.

Om de Franstalige regeringspartijen over de streep te trekken werd beloofd dat de Senaat zou hervormd worden met evenveel Franstaligen als Vlamingen. De democratische Vlaamse meerderheid werd weggeschonken. Daarnaast wordt Brussel binnenkort een volwaardige deelstaat en wordt de verfransing van Vlaams-Brabant verdergezet.

Vooral de onwettige regeling die werd uitgedokterd om het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde te behouden, komt paars-groen vandaag duur te staan
. Overal worden er provinciale kieskringen opgericht, behalve in Vlaams-Brabant. Eenvoudigweg omdat paars-groen wou dat Franstalige inwijkelingen in het Vlaamse Halle-Vilvoorde kunnen blijven stemmen voor Franstalige partijen. Daarentegen kan geen enkele Vlaming in Waals-Brabant kiezen voor een Vlaamse partij. Niet alle Belgen zijn dus gelijk voor de wet.

VLD, SP.A en Agalev moeten na de blamage door het Arbitragehof hun verantwoordelijkheid opnemen door een volledige herziening van het gehele politieke akkoord, ditmaal o.a. mét de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde en mét de volledige afschaffing van de Senaat.

Auteur:
Nieuw-Vlaamse Alliantie
Geert Bourgeois, Algemeen voorzitter en Danny Pieters, Kamerlid Vlaams-Brabant

Meer informatie:
Contactpersoon: Ben Weyts, woordvoerder
Telefoon: 02/219.49.30
Fax: 02/217.35.10
E-post: ben.weyts@n-va.be
Url: www.n-va.be

Deel: ' Kieshervorming in Vlaanderen dient enkel eigenbelang '
Lees ook