Gemeente Voorschoten

Persberichten - Koninklijke onderscheidingen voor bestuurstrio schietsportvereniging
Uitgebracht op: dinsdag 4 maart 2003

Zondag 2 maart zijn de heren J.A. Klauke uit Voorschoten en M.D. van Donk en O. van der Goot uit Leiderdorp benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij kregen deze koninklijke onderscheiding rond 15.00 uur uit handen van burgemeester M. Zonnevylle van Leiderdorp. Plaats van handeling is het clubgebouw van de jubilerende Leiderdorpse Schiet Sport Vereniging De Vrijheid in sportpark de Bloemerd.

J.A. Klauke (69)
De heer Klauke maakt zich al jarenlang (namelijk vanaf 1973) verdienstelijk in het bestuur van de Schiet Sport Vereniging. Als secretaris heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de continuïteit van de vereniging. Hij is onder meer verantwoordelijk voor de contacten met de gemeentelijke overheid en de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie (KNSA). Dat laatste leverde hem in 1998 een oorkonde van verdienste van de KNSA op. De heer Klauke is woonachtig in Voorschoten. Omdat hij zijn koninklijke onderscheiding echter te danken heeft aan zijn activiteiten voor een Leiderdorpse vereniging, is in overleg met de burgemeester van Voorschoten besloten dat de heer Zonnevylle de versierselen opspeldt.

M.D. van Donk (70)
De heer Van der Donk is reeds 33 jaar bestuurslid van Schiet Sport Vereniging de Vrijheid. Naast zijn bestuurslidmaatschap is hij ook lid van de Technische Commissie Groot Kaliber Geweer. In zijn bestuursperiode heeft de schietvereniging (in 1978) een eigen sportaccommodatie in sportpark De Bloemerd betrokken en is het ledental uitgegroeid tot 500. Ook heeft Van Donk zich beziggehouden met vernieuwing en aanpassing van de schietbanen, opdat deze konden worden verhuurd aan de overheid. Daarnaast was hij betrokken bij besprekingen met overheidsdiensten en het afsluiten van verhuurcontracten.

O. van der Goot (77)
De heer Van der Goot is sinds 1973 voorzitter van de Schiet Sport Vereniging. Voordien was hij gedurende een aantal jaren secretaris. Zijn verdiensten voor de vereniging komen voor het overige overeen met die van eerdergenoemde decorandus: in Van der Goots bestuursperiode heeft de schietvereniging (in 1978) een eigen sportaccommodatie in sportpark De Bloemerd betrokken en is het ledental uitgegroeid tot 500. Verder heeft Van der Goot zich beziggehouden met vernieuwing en aanpassing van de schietbanen, opdat deze konden worden verhuurd aan de overheid. Daarnaast was hij betrokken bij besprekingen met overheidsdiensten en het afsluiten van verhuurcontracten.


- einde bericht -

Deel: ' Koninklijke onderscheidingen voor bestuurstrio schietsportvereniging.. '
Lees ook