Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn

Persberichten :

De opleidingen van het NIZW in de Leerwijzer

Compleet overzicht

8 augustus 2001

Bij het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW verschijnt binnenkort de Leerwijzer van opleidingsjaar 2001/2002. Het thema van dit jaar is Professionaliseren. De Leerwijzer biedt een compleet overzicht van de circa tachtig opleidingen die het NIZW komend jaar aanbiedt, zelf of in samenwerking met derden. Daarnaast vindt de lezer er achtergrondinformatie over onderwerpen als E-leren en vraaggestuurde zorg.

Een breed aanbod
Het opleidingsaanbod van het NIZW slaat een brug tussen door het instituut ontwikkelde innovaties en de toepassing daarvan in de praktijk. Beroepskrachten die vernieuwingen in hun werk willen invoeren krijgen daarvoor benodigde kennis en vaardigheden aangereikt. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van workshops,
train-de-trainer-cursussen, vaardigheidstrainingen, intervisie en werkbegeleiding, al dan niet op maat gemaakt en in-company gegeven. De opleidingen zijn gericht op zowel uitvoerend medewerkers als managers.

Een greep uit het opleidingsaanbod:
Basiscursus Buitenschoolse opvang: train-de-trainersprogramma Er is een grote behoefte aan nieuw personeel in de buitenschoolse opvang. Beroepsopleidingen besteden tot nu toe echter weinig aandacht aan BSO. Daarom ontwikkelde het NIZW, in samenwerking met enkele steunfuncties en opleidingsinstituten, de Basiscursus Buitenschoolse opvang, een praktijkcursus voor beginnende BSO-leid(st)ers. Om deze cursus over te dragen is een training ontwikkeld voor leidinggevenden, docenten en medewerkers van steunfuncties. Thema's die in deze training aan bod komen zijn onder andere vrije tijd en de BSO, de ontwikkeling van programma's en omgaan met kinderen en ouders.

Werk en aandacht: train-de-trainersprogramma
Werk en aandacht is een methode om sociale en economische uitsluiting
-er niet meer bij horen- aan te pakken onder twee risicogroepen, namelijk langdurig werkloze vrouwen en eenzame ouderen met een laag inkomen. De vrouwen werken in een intensief leer-werktraject een half jaar lang voor de ouderen. Het doel is dat zij zich kwalificeren voor werk in de zorgsector of elders. In samenwerking met het NIZW biedt Stavoor een training van de uitvoerend medewerkers en advies en ondersteuning bij het opzetten van Werk en aandacht-projecten.

Anders in overleg
`Nederland vergaderland': werkoverleg, teamvergadering, plannings- en inhoudelijke besprekingen spelen een grote rol binnen Nederlandse organisaties. Maar wordt de juiste overlegvorm altijd op de juiste plaats ingezet? Wordt de vergadertijd effectief besteed? Deze training leert leidinggevenden hoe zij overlegmomenten met hun team op doeltreffende en motiverende wijze kunnen inzetten.

Bestellen
Een gratis exemplaar van de Leerwijzer is te verkrijgen bij het NIZW / Cursus- en congresbureau, Postbus 19152, 3501 DD Utrecht, telefoon (030) 230 64 10, fax (030) 230 64 90, e-mail: cursus@nizw.nl.


Deel: ' Leerwijzer NIZW opleidingsjaar 2001/2002 '
Lees ook