Rechtbank AssenLeraar moet ten onrechte betaald salaris terugbetalen
Bron: Rechtbank Assen

Datum actualiteit: 9-10-2001

Partijen, de Stichting Agrarisch opleidingscentrum Terra (hierna: AOC) en een leraar, hebben een arbeidsgeschil gehad. Een leraar heeft de rechter gevraagd AOC te veroordelen om hem te benoemen als leraar aan AOC. In 1992 heeft de kantonrechter de vordering afgewezen. Daarna heeft de rechtbank in hoger beroep in 1995 de leraar gelijk gegeven, waarop AOC de leraar heeft benoemd en salaris heeft betaald. In 1997 heeft de kantonrechter in een nieuwe procedure de arbeidsovereenkomst
- voorzover die heeft bestaan - tussen AOC en de leraar ontbonden. Dat betekent dat AOC salaris aan de leraar heeft betaald van 1995 tot 1997, zonder dat de leraar ooit feitelijk heeft gewerkt. Na uitspraken van de Hoge Raad en het Hof is het vonnis van de rechtbank alsnog vernietigd en is vast komen te staan dat de leraar destijds terecht niet is benoemd.
Nu wil AOC het salaris dat ten onrechte betaald is terug. De rechtbank heeft die vordering toegewezen.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AD4350
(Zie het originele bericht)

Zoekwoorden:

Deel: ' Leraar moet ten onrechte betaald salaris terugbetalen '
Lees ook