Katholieke Universiteit Nijmegen

Macht zonder verantwoordelijkheid? Media, mediabeleid en de kwaliteit van de openbare informatievoorziening

Datum 21-2-2003

Tijd van 15:45 tot 17:00 uur
Spreker Prof. dr. J.L.H. Bardoel
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Soort Evenement oratie
Beschrijving 11 September, het Screbrenica-rapport, het fenomeen Fortuyn en twee verkiezingen binnen een jaar: steeds stonden de media vooraan, maar even vaak was er kritiek op de manier waarop deze hun maatschappelijke verantwoordelijkheid waarmaakten. Veel van de gewraakte verschijnselen (concurrentie, commercialisering, mediahypes) zijn terug te voeren op het feit dat in voorbije decennia de aansturing van media veranderd is: van maatschappij naar markt. Prof. Bardoel gaat in zijn oratie na hoe het primaat van het publieke belang in de media gewaarborgd kan worden en welke rol het mediabeleid hierin kan spelen. Hij pleit voor een ambitieus mediabeleid dat niet alleen gericht is op het accommoderen van gevestigde belangen binnen omroep en pers in de tweestrijd tussen overheid en markt, maar dat ook voorwaarden schept voor een goede journalistiek en dat eerst en vooral staat voor de belangen van samenleving en burgers bij een adequate informatievoorziening.
Biografie Dr. J.L.H. Bardoel is bijzonder hoogleraar bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen met als leeropdracht Mediabeleid, in het bijzonder de vormgeving daarvan in de praktijk. Bardoel studeerde van 1969 1976 sociologie en massacommunicatie aan de KU Nijmegen. Daarna werkte hij ruim vijftien jaar in verschillende beleidsadviserende functies bij de NOS in Hilversum. Als onderzoeker richt Bardoels werk zich enerzijds op de evolutie van het nationaal en Europees media- en communicatiebeleid, en anderzijds op de ontwikkeling van de journalistieke taak en verantwoordelijkheid in de netwerksamenleving. Contactpersoon Communicatie
Email bardoel@pscw.uva.nl
Telefoon 024 - 361 22 30

Deel: ' Lezing over macht zonder verantwoordelijkheid '
Lees ook