Artis

De lezingen beginnen om 20.00 uur. De zaal is vanaf een half uur voor de aanvangstijd van de lezing geopend. Bij avondlezingen en avondvoorstellingen wordt voor niet-Artisleden entree geheven: 7,50 (prijspeil 2002). Vaak is er enkele weken voor de lezing meer informatie te vinden onder persberichten.

De Kaspische Zee, een natuurlijk laboratorium voor zeespiegelstijging
- dinsdag 18 februari 2003 - Planetarium

Prof. Dr. Salomon B. Kroonenberg, hoogleraar Faculteit Toegepaste Aardewetenschappen der Technische Universiteit Delft
Wat gebeurt er met onze kust als de zeespiegel stijgt? Geologen, kustmorfologen en klimatologen hebben daar computermodellen voor ontwikkeld en doen experimenten in grote watertanks. Maar het kan ook anders: De Kaspische zee is tussen 1977 en 1995 drie meter gestegen, een snelheid van ongeveer 13 cm per jaar. In Nederland steeg de zeespiegel in de hele twintigste eeuw met 13 cm. De Kaspische kusten tonen dus in een honderdmaal versneld tempo wat er aan onze kusten kan gebeuren. In deze lezing zal de spreker het effect van de zeespiegelstijging laten zien aan de hand van de strandwalkust van Dagestan, vergelijkbaar met de Waddenzee en de rechte kust van Nederland, en de Wolgadelta, vergelijkbaar met de Biesbosch in Nederland. Ook komen de implicaties voor de oliewinning in Azerbeidzjan aan de orde.

Deel: ' Lezing Zeespiegelstijging in Kaspische Zee, Artis Planetarium 18-2-03 '
Lees ook