Provincie Limburg

Limburgse energie kan duurzamer (051)

Uitkomst Limburgs debat over duurzame energie

Het inzetten van biomassa zal de belangrijkste rol moeten innemen in het pakket maatregelen om meer energie duurzaam op te wekken in Limburg. Vooral kleinschalige centrales met het gebruik van de warmte van zon centrale voor bijvoorbeeld wijkverwarming zouden daarbij een rol kunnen spelen.

De Provincie Limburg heeft woensdag 19 februari tijdens een debat over duurzame energie een kansenstudie over dit onderwerp gepresenteerd. De adviesbureaus PricewaterhouseCoopers en Ecofys hebben onderzocht hoe 5% duurzame energie-opwekking in 2010 gerealiseerd kan worden. Die doelstelling vormt een tussenstap op weg naar 10% in 2020. Daaruit blijkt dat in een mix van duurzame bronnen de inzet van biomassa van groot belang is voor het realiseren van de doelstelling. Windenergie, waterkracht, warmtepompen en zonne-energie volgen op afstand, maar zijn wel allemaal nodig om de doelstelling te realiseren. De conclusie uit het debat luidt, dat deze ambitieuze doelstelling alleen haalbaar is als alle registers open gaan.

Biomassa
De rol van biomassa is nadrukkelijk aan de orde gesteld in de discussie. Er bestaat een groot besef dat biomassa niet altijd even duurzaam is. Dat vergt een kritische keuze van materialen die hiervoor als brandstof worden ingezet. Kleinschalige biomassacentrales waarbij ook de warmte wordt benut voor b.v. wijkverwarming werden een grotere rol toegedicht dan de onderzoekers hebben aangegeven. De kansen voor duurzame energie in de bebouwde omgeving werden eveneens hoger ingeschat dan de studie aangeeft.
De meerkosten van duurzame energie ten opzichte van niet-duurzame energiebronnen blijven een drempel, bleek uit discussie. Provincie en gemeenten moeten dezelfde uitgangspunten formuleren voor duurzame ontwikkeling in heel Limburg. Alleen zo kan ongelijke concurrentie tussen duurzame en niet-duurzame projectontwikkeling worden voorkomen. Naast het benutten van bestaande technieken moet ook geïnvesteerd worden in innovatie en kennismanagement.
Gedeputeerde M. Hofman-Ruijters (milieu en energie) is zeer tevreden met de inbreng van alle betrokken overheden, belanghebbenden zoals milieuorganisaties, energiebedrijven, investeerders, adviseurs en intermediairs. Zij zal de conclusies meenemen in de verdere beleidsvorming.
20-2-2003 16:14

Deel: ' Limburgse energie kan duurzamer '
Lees ook