Dienstenbond CNV

Logica/CMG: geen akkoord over positie vakbonden bij onderhandelingen Sociaal Plan fusie
21-02-2003

Op maandag 17 februari jl. hebben vakbonden met zowel de directie als met de fusiecommissie van de OR-en gesproken over onze rol bij de totstandkoming van een Sociaal Plan. Aan het einde van de dag hebben we als gezamenlijke vakbonden de conclusie moeten trekken dat onze deelname onder de voorwaarden, die vanuit het bedrijf gesteld werden, niet zinvol is.

Onze insteek bij dit proces is van meet af aan geweest om volwaardig partij te zijn bij de onderhandelingen over dit Sociaal Plan. Dat betekent samen verantwoordelijkheid nemen voor moeilijke beslissingen. Dat betekent ook samen met respect voor elkaars positie op de inhoud het gesprek aan gaan.

Binnen het bedrijf hebben OR-en en directie overeenstemming bereikt over de rol van de OR-en bij de tot standkoming van het Sociaal Plan, namelijk de onderhandelende partij. Voor de vak bonden is slechts een rol weggelegd als adviseur van de OR en de directie wil de vak organisaties tussentijds consulteren (argumenten uitwisselen over het concept wat er op dat moment ligt en proberen tot elkaar te komen) over de resultaten, waarna er nog een finale ronde met de OR-en plaatsvindt.

De mogelijkheid om volwaardig verantwoordelijkheid te dragen voor het Sociaal Plan is daarmee van de baan. Dat betekent dat ook de mogelijkheid om partij te zijn bij deze onderhandelingen over het Sociaal Plan daarmee voor ons van de baan is.

Mening CNV Dienstenbond
Het is buitengewoon spijtig dat wij niet volwaardig partij kunnen zijn bij -en daarmee ook geen verantwoordelijkheid kunnen nemen voor- het Sociaal Plan dat nodig is bij de fusie van CMG met Logica. De mogelijkheid voor vakbonden en OR-en om gezamenlijk op te trekken kan zo niet gegrepen worden. Die uitkomst is voor alle partijen een gemiste kans.

En Nu?
Uiteindelijk hebben alle vakbonden het besluit genomen om niet akkoord te gaan met de voorgestelde constructie. Dat betekent dat we gaan proberen op een andere wijze de belangen van onze leden te behartigen. Daarover zullen we in gesprek gaan met de leden van onze kadergroep. Daar kunt u zich nog altijd bij aansluiten! Meldt u zich, juist nu, hiervoor aan bij bestuurder Maurice Limmen.

In de tussentijd zijn wij heel erg benieuwd naar uw mening over wat er nu moet gebeuren! Mailt u uw opvattingen naar m.limmen@cnvdibo.nl. Daar kunnen wij weer wat mee!

Vragen?
Wij kunnen u helpen met de vragen die u heeft over de situatie. U kunt contact opnemen met bestuurder Maurice Limmen, tel. (023)5651052 of per email: m.limmen@cnvdibo.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Logica/CMG geen akkoord over positie vakbonden bij onderhandelingen.. '
Lees ook