Nieuw-Vlaamse Alliantie


Maatregelen nodig voor herstel van vertrouwen in politie (19/03/03)

Gezien zowel de recente gebeurtenissen in Antwerpen als de eerdere veroordelingen van politieagenten, pleit N-VA-kamerlid Karel Van Hoorebeke voor maatregelen ten bate van het herstel van het vertrouwen in de politie.

Ten eerste wenst Van Hoorebeke dat onmiddellijk komaf gemaakt wordt met praktijken waarbij politieambtenaren kunnen beschikken over een kredietkaart en overheidsgeld kunnen uitgeven waarvoor pas achteraf verantwoording afgelegd moet worden.

Van Hoorebeke benadrukt dat de bevolking van politieambtenaren een voorbeeldfunctie verwacht. Het Gents kamerlid pleit dan ook voor zwaardere straffen voor misdrijven die worden uitgevoerd door politieambtenaren in functie. Voor Van Hoorebeke kan er geen sprake zijn van de opschorting van straf voor agenten die zich in hun ambt schuldig hebben gemaakt aan misdrijven. De ontzetting uit het politieambt dient het logische gevolg te zijn voor wie veroordeeld wordt.

Bovendien kan de minister van Justitie aan onderzoeken waar politieambtenaren in betrokken zijn de hoogste prioriteit geven en richtlijnen uitschrijven inzake straftoemeting. Ook het Comité P wees er in een tussentijds verslag op dat al te lang gewacht moet worden op rechterlijke beslissingen na strafrechtelijke onderzoeken. Gezien hun maatschappelijke opdracht en ten bate van hun eigen functioneren, moeten politieagenten snel berecht kunnen worden.

Volgens Van Hoorebeke verwacht de bevolking van politieagenten dat zij boven elke verdenking staan. Het kamerlid vraagt dan ook concrete maatregelen zodat het vertrouwen in de politie snel kan hersteld worden.

Auteur:
Nieuw-Vlaamse Alliantie
Karel Van Hoorebeke, volksvertegenwoordiger

Meer informatie:
Contactpersoon: ben.weyts, woordvoerder
Telefoon: 02/219.49.30
Fax: 02/217.35.10
E-post: ben.weyts@n-va.be
Url: www.n-va.be

Zoekwoorden:

Deel: ' Maatregelen nodig voor Vlaams herstel vertrouwen in politie '
Lees ook