EVD

Maatschappelijk verantwoord ondernemen in het buitenland
---

Maatschappelijke themas' zoals arbeidsnormen, milieu en mensenrechten zijn niet meer weg te denken uit het internationaal ondernemen. De OESO-Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen geven de verwachtingen van de Nederlandse regering weer over het gedrag van ondernemingen in binnen- en buitenland.

De OESO-richtlijnen bieden een handvat voor gedragscodes van ondernemingen om met de verschillende aspecten van duurzame ontwikkeling om te kunnen gaan. Ze gaan onder andere in op werkgelegenheid en arbeidsverhoudingen, wetenschap en technologie, milieu, openbaarmaking van gegevens, mededinging, financiering en belastingen. De OESO-richtlijnen bieden een kader voor de discussie over Maatschappelijk Verantwoord ondernemen (MVO). Voor meer informatie over MVO in het algemeen kunt u terecht op de MVO site van het ministerie van Economische Zaken.

Aanvraag voor export-, investerings- en samenwerkingsfaciliteiten Vanaf 2002 hanteert de overheid bij de beoordeling van aanvragen voor export-, investerings- en samenwerkingsfaciliteiten een aantal vereisten op het terrein van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Eén van de MVO-vereisten is het tekenen van een inspanningsverklaring t.a.v. de OESO-richtlijnen.

Deel: ' Maatschappelijk verantwoord ondernemen in het buitenland '
Lees ook