CNV BEDRIJVENBOND

Maatwerk-cao bij Vopak Tankopslag

CNV Havens heeft een onderhandelingsresultaat bereikt over de nieuwe cao voor de 650 werknemers van Vopak Tankopslag. Dit wordt positief voorgelegd. De werknemers krijgen automatische prijscompensatie (circa 3 procent)en hier bovenop een loonsverhoging van 1,25 procent. Daarnaast is afgesproken dat er vanaf 1 januari 2003 een cao à la carte zal gelden. Werknemers kunnen dagen kopen of verkopen en aanwenden voor verlof, pensioen, studie en dergelijke. Een cao à la carte is in de havens nagenoeg uniek.

In de cao, die geldt van 1 april 2002 tot en met 31 maart 2003, zijn voorts afspraken gemaakt over de herintreding van langdurig zieken en arbeidsongeschikten. Dit betreft onder meer de aanvulling op de WAO-uitkering. Herintredende arbeidsongeschikten krijgen gedurende vijf jaar een aanvulling op de WAO-uitkering. Deze geldt ook wanneer de werknemer in kwestie bij een andere werkgever reïntegreert via een vast dienstverband.
In het kader van employability is afgesproken dat Vopak geld en tijd beschikbaar stelt voor functie- en niet-functiegebonden opleidingen.

Voor CNV Havens was tijdens de onderhandelingen tevens van belang dat het bedrijf zich zou committeren aan een vakbondsproject in de Derde Wereld of het voormalige Oostblok. Afgesproken is nu dat aansluiting wordt gezocht bij een CNV-project in één van deze gebieden.

Nadere inlichtingen:

- Gerard van Dijk (bestuurder CNV Havens), tel.: 06 - 53 54 74 81
- Jan Immerzeel (persvoorlichting), tel.: 030 - 6 348 241 of 06 - 22 39 30 12

Houten, 26 juni 2002

26 jun 02 09:52

Zoekwoorden:

Deel: ' Maatwerk-cao bij Vopak Tankopslag '
Lees ook