Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Meer mensen met oogaandoeningen door vogelpest

In het afgelopen weekend is het aantal mensen met oogaandoeningen als gevolg van het vogelpestvirus opgelopen tot 31.

Sinds afgelopen zaterdag gelden extra preventieve maatregelen. Een dochter van een pluimveeruimer heeft eveneens een oogaandoening opgelopen aan het virus. Hieruit blijkt dat het virus overdraagbaar is van mens tot mens. De oogaandoeningen zijn onschuldig en goed te genezen. In alle verdere gevallen betreft het ruimers en pluimveehouders.

De ontwikkelingen waren eerder aanleiding om extra maatregelen te nemen. Vanaf zaterdag zijn ruimers verplicht om een antiviraal middel in te nemen. Dit middel voorkomt dat zij het vogelpestvirus oplopen. Mensen die op besmette of verdachte pluimveebedrijven wonen of werken, krijgen deze antivirale middelen ook aangeboden. Om de risicos voor de volksgezondheid nog verder te verkleinen, is besloten om de groep mensen die een griepprik krijgen uit te breiden. Dit betekent dat alle bewoners en medewerkers van pluimveebedrijven die zich in de zogenoemde beschermingsgebied van drie kilometer bevinden, het advies krijgen om een griepprik te halen. Pluimveeruimers hebben al een griepprik gekregen.

Alle nieuwe gevallen van oogaandoeningen (conjunctivitis) waarbij een verband is aangetoond of wordt vermoed met het virus, wordt de oogaandoeninging met een kuur behandeld. De oogaandoening is op zichzelf ongevaarlijk en gaat ook vanzelf over.

Gezondheidsaspecten Aviaire Influenza 1.
Gezondheidsaspecten Aviaire Influenza
Kamerstuk, 17-3-2003

Om het kamerstuk op te halen: Zie het origineel http://www.minvws.nl/document...er=393&page=19381 .

Vogelpest
2.
Vogelpest
Vraag en antwoord, 11-3-2003

Oogaandoeningen (conjunctivitis)
3.
Oogaandoeningen (conjunctivitis)
Externe link, 14-3-2003

Informatie over conjunctivitis van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap

Dossier Klassieke Vogelpest 4.
Dossier Klassieke Vogelpest
Externe link, 5-3-2003

Actuele informatie van het ministerie van LNV

Dossier Vogelpest 5.
Dossier Vogelpest
Externe link, 3-3-2003

Actueel dossier van de Voedsel en Waren Autoriteit

Zoekwoorden:

Deel: ' Meer mensen met oogaandoeningen door vogelpest '
Lees ook