Provincie Drenthe

Opiniepeiling onder Drentse bevolking Meeste mensen weten van statenverkiezingen

Assen, 7 maart 2003
Persberichtnummer 03-040Een overgroot deel van de inwoners van Drenthe heeft de afgelopen periode wel eens wat gezien, gelezen of gehoord over de verkiezingen voor provinciale staten op dinsdag aanstaande. Uit een enquête van Aha! marktonderzoek in Groningen, die is uitgevoerd in opdracht van de provincie Drenthe, blijkt 81 procent van alle Drenten op de hoogte van de verkiezingen. Als bronnen worden de landelijke televisie, regionale dagbladen en TV Drenthe het meest genoemd.

Het aantal mensen, dat op de landelijke televisie over de statenverkiezingen heeft gehoord, bedraagt 68 procent. De regionale dagbladen en TV Drenthe volgen met respectievelijk 67 en 60 procent. Van de Drenten heeft 41 procent wel eens iets op Radio Drenthe gehoord van de verkiezingen, die op dinsdag 11 maart worden gehouden. Vlak daarachter zitten de landelijke radio en de huis-aan-huis bladen met ieder 40 procent. Negen procent van de Drentse bevolking heeft op internet gezien dat de verkiezingen voor provinciale staten eraan komen.

Op de vraag waar het meest gezien, gelezen of gehoord is over de verkiezingen scoort TV Drenthe het hoogst met 24 procent, gevolgd door de regionale dagbladen (23 procent), de landelijke televisie (20 procent) en Radio Drenthe (9 procent).

Ruim de helft van het aantal mensen (56 procent) vindt dat ze voldoende worden geïnformeerd over de provinciale politiek. Achtendertig procent is daar ontevreden over en 6 procent heeft geen mening. Mensen van 65 jaar en ouder zijn het meest tevreden (63 procent), terwijl net iets meer dan de helft van de 18 t/m 34-jarigen (51 procent) zegt voldoende te worden geïnformeerd over de provinciale politiek.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Meeste mensen uit Drenthe weten van statenverkiezingen '
Lees ook