Vlaamse overheid

Er komt een "uniek loket", een contactpunt waar ondernemingen terechtkunnen voor het gebundeld voldoen van hun informatieplicht voor het beleidsdomein milieu en natuur. Ondernemingen kunnen daardoor voortaan alle benodigde informatie eenmaal per jaar tegen één vaste datum én via één enkel geïntegreerd formulier melden aan de overheid. De Vlaamse regering heeft dit voorstel van Vlaams minister Vera DUA, dat een enorme administratieve vereenvoudiging voor de ondernemingen betekent, op 21 februari principieel goedgekeurd. Ze neemt - na technisch nazicht - akte van de mededeling over het voorontwerp van decreet.

Tot op heden zijn bedrijven verplicht tal van formulieren over te maken aan verschillende instanties én op aparte tijdstippen. Nu de creatie van een uniek loket is goedgekeurd, kan worden gewerkt aan een "geïntegreerd meldingsformulier". Dit zal tot gevolg hebben dat bedrijven hun milieujaarverslag, hun afvalstoffenmelding, hun aangifte inzake heffing op waterverontreiniging en hun aangifte inzake winning van grondwater via één enkel meldingsformulier kunnen communiceren aan de overheid. Kortom, ondernemingen hoeven in de toekomst voor de hierboven vermelde aandachtspunten nog slechts één enkel formulier in te dienen bij één enkel contactpunt, het uniek loket. Via dit geïntegreerd formulier voldoen de bedrijven meteen aan hun informatieplicht voor het beleidsdomein milieu en natuur.

De creatie van dergelijk eenloketsysteem zal ongetwijfeld leiden tot minder papierwerk voor de bedrijven en de overheid, een meer klantvriendelijke werkwijze bij de overheid, het verhogen van de relevantie voor het beleid van de bij de bedrijven opgevraagde informatie en voor een vlottere verwerking en efficiënter beheer en gebruik van deze informatie.

info : Ron Hermans, communicatieadviseur van minister Vera Dua - tel. 0473 90 30 66
e-mail: persdienst.dua@vlaanderen.be

persinfo : Ann Bats, woordvoerster van minister Dua - tel. 02 553 27 81
e-mail: persdienst.dua@vlaanderen.be
---

Zoekwoorden:

Deel: ' Milieumeldingen eenvoudiger via uniek loket in Vlaanderen '
Lees ook