Ingezonden persbericht

Minisymposium 'Loopt de rechtsstaat vast?' in De Rode Hoed

Minder regels, meer verantwoordelijkheid

AMSTERDAM, 20030305 -- De Rode Hoed te Amsterdam organiseert op woensdag 19 maart 2003 het mini-symposium 'Loopt de rechtsstaat vast? Minder regels, meer verantwoordelijkheid.' Aanleiding is de verschijning van het rapport 'De toekomst van de nationale rechtsstaat', waarin de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) stelt dat de overheid tussen twee vuren is komen te liggen: tussen de eisen van mondige burgers en de regels van de rechtsstaat. Organisatie: De Rode Hoed en de WRR. Gespreksleiding: Mark Kranenburg (NRC Handelsblad). Aanvang: 17.00 uur in de Grote Zaal.

Programma
Het programma bestaat uit lezingen van Jaap Polak (hoogleraar Bestuursrecht, Universiteit van Leiden, lid van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State) en Kees Schuyt (hoogleraar Sociologie, Universiteit van Amsterdam, raadslid WRR). Vervolgens zullen Ton Rombouts (burgemeester 's-Hertogenbosch), Philip Eijlander (hoogleraar Wetgevingsvraagstukken, Universiteit van Tilburg) en Nico Schipper (president van het Gerechtshof Amsterdam) ingaan op stellingen waarover het publiek in de zaal mee kan stemmen. Het avondprogramma zal bestaan uit interviews en een debat met voorgenoemde personen.

Burgers beoordelen de overheid tegenwoordig, net als andere organisaties, op effectiviteit, efficiency, flexibiliteit, klantvriendelijkheid en afwezigheid van bureaucratische overlast. Tegelijkertijd moet de overheid blijven functioneren binnen de regels van de rechtsstaat. De hoge eisen van burgers en rechtsstaat leiden tot steeds meer spanningen in het dagelijks functioneren van overheidsorganen. De Rode Hoed en de WRR trachten met dit minisymposium, samen met wetgevingsexperts, betrokkenen uit het bestuur en de rechterlijke macht, de bovengenoemde spanningen bloot te leggen en mogelijke oplossingen te vinden.

Deel: ' Minisymposium 'Loopt de rechtsstaat vast?' in De Rode Hoed '
Lees ook