Federatie van Ouderverenigingen

Modernisering AWBZ

5 maart 2003

Modernisering AWBZ

VWS organiseert vanaf eind februari regionale
voorlichtingsbijeenkomsten over de invoering van de AWBZ. De regios hebben hierover informatie ontvangen.
De cliëntenorganisaties hebben bezwaren op meer onderdelen van de nieuwe AWBZ. Tot nu toe zijn geen grote bijstellingen bereikt (zie ook artikel in Kaders 2003, nr. 1).
Inmiddels is het rapport Financiële bouwstenen zorg verschenen. Hierin worden ingrijpende bezuinigingsmaatregelen verkend, onder meer door verkleinen van het verzekerde pakket en verdere uitbreiding van eigen bijdragen.
De FvO wil op meer terreinen stappen zetten.

Samen met andere cliëntenorganisaties zal de FvO aan de invoering per 1 april voorwaarden verbinden (o.a. meer informatie; indicatieformulieren) en een en ander aankaarten bij de Tweede Kamer.

Samen met de andere organisaties zal een monitoring (vinger aan de pols) vanuit cliëntperspectief ontwikkeld worden. Dit is gericht op het in beeld brengen van de uitvoering en gevolgen voor de cliënt, van indicatiestelling tot en met zorgrealisatie.

Tot slot zal de FvO een project ontwikkelen gericht op vraagsturing en versterking van de positie van mensen met een verstandelijke handicap en hun ouders.

Deel: ' Modernisering AWBZ '
Lees ook