Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Algemene Zaken

Persbericht ministerraad
14 maart 2003

MONITOR VEILIGHEIDSBELEVING IRAK NAAR TWEEDE KAMER

De ministerraad heeft de resultaten van de eerste `monitor veiligheidsbeleving Irak' aan de Tweede Kamer gezonden. De monitor peilt in hoeverre burgers zich veilig voelen, gelet op de dreiging van een militaire actie tegen Irak. De komende periode zal het representatieve onderzoek onder 800 burgers wekelijks worden herhaald. De resultaten wil het kabinet gebruiken om zijn communicatie rond veiligheidsthema's zo goed mogelijk af te stemmen op de vragen en behoeften van het publiek.

De eerste monitor laat zien dat een grote meerderheid van de burgers (78%) de ontwikkelingen rondom Irak volgt. Van de ondervraagden acht 80% het waarschijnlijk dat een conflict in Irak gevolgen heeft voor Nederland. Daarbij wordt vooral gedacht aan het risico van (terroristische) aanslagen en de mogelijke nadelige gevolgen voor de economie en de energievoorziening. Over de veiligheid van het eigen gezin maakt 23% zich zorgen. Het gevoel van onveiligheid is de laatste maanden licht toegenomen. Vooral in vliegtuigen en op luchthavens voelt men zich minder veilig. Burgers nemen vooralsnog niet op grote schaal maatregelen: slechts 3% heeft extra voedsel of medicijnen in huis gehaald, 7% heeft een vliegvakantie uitgesteld of geannuleerd en 16% is voorzichtiger geworden met het uitgeven van geld. Van de ondervraagden heeft een meerderheid (57%) vertrouwen in de veiligheidsmaatregelen van de overheid. De door de overheid gegeven informatie over de genomen veiligheidsmaatregelen acht 66% betrouwbaar. RVD, 14.03.2003Deel: ' Monitor veiligheidsbeleving irak naar tweede kamer '
Lees ook