Ministerie van Buitenlandse Zaken

Persbericht

Ministerie van Buitenlandse Zaken

28 maart 2003

Nederland geeft ruim 15 miljoen voor humanitaire hulp VN in Irak

Staatssecretaris Agnes van Ardenne voor ontwikkelingssamenwerking gaat een bedrag van 14,2 miljoen euro bijdragen aan het Consolidated VN Appeal voor humanitaire hulp in Irak, dat vandaag in New York is gelanceerd door plaatsvervangend Secretaris-Generaal van de VN Louise Frechette. Dit bedrag zal ten goede komen aan het werk van organisaties als het Wereld Voedsel Programma, Unicef, VN Vluchtelingenprogramma, UNOPS, IOM, UNSECORD en OCHA (Office for the coordination of Humanitarian Affairs).

1 miljoen euro wordt bijgedragen aan de internationale Federatie van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan. Dit komt boven op de bijdrage van 4 miljoen euro die Nederland eerder deze week gaf aan het Internationale Rode Kruis (ICRC).

Het VN Appeal bedraagt 2,2 miljard dollar en richt zich op de eerste zes maanden. De VN voorziet dat 1,3 miljard dollar is benodigd voor voedsel en 900 miljoen dollar voor water, medische voorzieningen, zorg voor kinderen, vrouwen en ouderen, onderwijs, bescherming, ontmijning en noodreparaties. De coordinatie van de hulp ligt bij de VN, waarbij OCHA het voortouw heeft. Nederland hecht zeer aan een coordinerende rol van de VN bij het geven van humanitaire hulp en is groot voorstander van een maximale coordinatie en afstemming ten einde duplicatie en hiaten te voorkomen.

Humanitaire voorbereidingen van de VN en andere internationale organisaties zijn in volle gang. Het ICRC biedt op dit moment waar mogelijk de meest noodzakelijke humanitaire hulp. De Verenigde Naties houden er rekening mee dat miljoenen mensen noodhulp nodig zullen hebben. UNHCR bereidt zich op dit moment voor op een mogelijke stroom van 600.000 tot 1,5 miljoen Irakese vluchtelingen en ontheemden die hun toevlucht zullen proberen te zoeken in de regio.

Zestig procent van de bevolking is afhankelijk van voedselvoorziening via het Olie voor Voedsel Programma. Nederland ondersteunt het plan om financiering van de humanitaire inspanningen uit het Olie voor Voedsel programma onder de bevoegdheid van de SG VN te brengen en dringt aan op spoedige hervatting van het programma.

Deel: ' Nederland geeft ruim 15 miljoen voor humanitaire hulp VN in Irak '
Lees ook