Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Persbericht 03/025

Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid Directie
Communicatie

27 februari 2003

Nr. 03/025

Negentig procent Nederlanders wil thuis gelijkwaardige taakverdeling mannen en vrouwen

Negentig procent van de mensen vindt het belangrijk dat de taken in gezin en huishouden gelijkwaardig zijn verdeeld tussen mannen en vrouwen. Toch doen mannen nog steeds vooral kleine huishoudelijke klussen, terwijl vrouwen de zorg voor de kinderen en het huishouden hebben. Mensen maken vaak wel afspraken over een gelijkwaardiger taakverdeling, maar ze komen die bijna nooit na. Het is daarom hoog tijd dat mannen en vrouwen echt met elkaar in gesprek komen over hun rolverdeling thuis.

Dit zei demissionair staatssecretaris Phoa van Emancipatie en Familiezaken bij de start van het project `Mannen in de Hoofdrol', bestaande uit de voorlichtingscampagne `Wie doet nu wat.nl' en het onderzoek `Werkende vaders, Zorgende mannen'. De gegevens zijn afkomstig van een zogeheten `nulmeting' die na afloop van de campagne kan worden gebruikt om na te gaan wat het effect ervan is geweest.

Uit de `nulmeting' blijkt verder dat 72 procent van de werkende vrouwen meer huishoudelijke taken verricht dan hun werkende partner. Van de vrouwelijke kostwinners doet 69 procent naast de betaalde baan ook nog eens het meeste werk in gezin en huishouden. Toch zegt bijna driekwart van de ondervraagde mannen dat de zorg voor gezin en huishouden door mannen best wat meer mag worden gestimuleerd. Hiermee is 83 procent van de vrouwen het eens. Mannen zouden vooral meer tijd willen besteden aan hun kinderen.

`Mannen in de Hoofdrol' is bedoeld om mannen en vrouwen over hun taakverdeling thuis te laten nadenken en nieuwe afspraken te laten maken waarop ze elkaar kunnen aanspreken.

Het motto van de voorlichtingscampagne is `Wie doet thuis nou wat, heb je het daar al over gehad?' De campagne bestaat uit onder meer radio- en televisiespots, freecards, advertenties, debatten en een internetsite. De eerste uitzending van de televisiespots is op 3 maart aanstaande. De radiospots volgen vanaf 21 april 2003. Advertenties en freecards verschijnen vanaf mei 2003.

De belangrijkste doelgroep van de voorlichtingscampagne `Wie doet nu wat.nl' wordt gevormd door mannen en vrouwen die hun school of studie hebben afgerond en bezig zijn hun leven vorm te geven. Verder is de campagne gericht op specifieke doelgroepen zoals scholieren, topmanagers, sportorganisaties, allochtone Nederlanders, werkgevers- en werknemersorganisaties. Deze worden onder meer bereikt via twee partners in de campagne, Centrum voor Innovatie van Opleidingen (CINOP) en het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW). CINOP en NIZW zullen zich met onder meer folders speciaal tot deze doelgroepen richten. De multimediale campagne gaat anderhalf jaar duren.

In samenwerking met het Verwey-Jonker Instituut wordt het Europese onderzoek `Werkende vaders, Zorgende mannen' uitgevoerd. Het is de bedoeling vernieuwende initiatieven voor de verdeling van taken tussen partners op te sporen en deze onder een breed publiek bekend te maken. Zo kan iedereen hiermee zijn voordeel doen. In het onderzoek wordt een vergelijking gemaakt tussen landen in Noord-, Midden- en Zuid-Europa. In het najaar van 2004 wordt een Europese conferentie over dit onderwerp georganiseerd.

Tot slot zal met partnerprojecten in Duitsland, Frankrijk, Italië, Portugal en Spanje ook daar de discussie over de taakverdeling thuis worden aangezwengeld.

Informatie over `Mannen in de Hoofdrol' is te vinden op de internetsite www.wiedoetnuwat.nl
Voor het gehele project `Mannen in de Hoofdrol' is tien miljoen euro beschikbaar, waarvan de helft afkomstig is van het EQUAL-programma van het Europees Sociaal Fonds.

2003

Deel: ' Nederlanders willen eerlijker taakverdeling in huishouden '
Lees ook