European Commission

IP/03/122

Brussel, 27 januari 2003

'Uw stem in Europa: een nieuw portaal van de Commissie om de burger een grotere rol te laten spelen bij de beleidsvorming

De Europese Commissie heeft een nieuw webportaal gemaakt zodat burgers gemakkelijker hun stem kunnen laten horen over de beleidsvorming in de EU. Het nieuwe portaal "Uw stem in Europa"
http://europa.eu.int/yourvoice vervangt de vorige versie van de site met een one stop shop in de elf talen van de EU om burgers, bedrijven en andere belanghebbenden de mogelijkheid te geven aan de Commissie hun standpunt over nieuwe beleidsinitiatieven kenbaar te maken. De resultaten van deze raadplegingen zullen via het portaal beschikbaar worden gemaakt zodra zij zijn gesloten, zodat de burgers niet alleen hun mening kenbaar kunnen maken, maar gebruikers van de site ook kunnen zien wat andere te vertellen hebben en in hoeverre de Commissie met de meningen rekening heeft gehouden wanneer nieuwe beleidsvoorstellen worden gepubliceerd. Dit zal de transparantie en de verantwoordelijkheid in het beleidsvormingsproces in de EU ten goede komen. De ontwikkeling van een enkel toegangspunt voor publieke raadplegingen is een onderdeel van de tenuitvoerlegging van de "Algemene beginselen en minimumnormen voor raadpleging" (IP/02/1865) die onlangs door de Commissie zijn goedgekeurd.

De Commissaris voor de interne markt, Frits Bolkestein, zei hierover het volgende: "Wij moeten goed luisteren naar burgers en bedrijven die van ons beleid de gevolgen ondervinden. Door goed op de hoogte te blijven van wat er leeft, kunnen we ervoor zorgen dat onze nieuwe beleidsinitiatieven een solide basis hebben. De Commissie heeft bij de ontwikkeling van haar beleid altijd al zoveel mogelijk verschillende standpunten verzameld. Maar in deze steeds drukker wordende wereld moeten wij gebruikmaken van nieuwe technologieën om het de mensen die ons wat willen vertellen zo gemakkelijk mogelijk te maken. De portaalsite "Uw stem in Europa" zal hieraan een enorme bijdrage leveren."

De portaalsite "Uw stem in Europa" geeft toegang tot de publieke raadplegingen van de Commissie over alle beleidsvormen van de EU. Burgers, bedrijven en alle andere belangstellenden kunnen een raadpleging op een bepaald gebied kiezen zoals "Interne markt" of "Algemene en institutionele zaken". Zij kunnen direct deelnemen door bijvoorbeeld opmerkingen op te sturen of online vragenlijsten in te vullen. Zodra een raadpleging is gesloten, worden de resultaten en de bijbehorende follow-up maatregelen voor het publiek beschikbaar gemaakt.

"Uw stem in Europa" geeft ook toegang tot een aantal andere instrumenten voor deelneming aan het beleidsvormingsproces in de EU. Belanghebbenden kunnen hun standpunt kwijt in debatten over de EU en de toekomst ervan, kunnen direct discussiëren met leidinggevende personen en van gedachten wisselen met andere burgers die belangstelling hebben voor dezelfde onderwerpen.

Voor degenen die meer hulp nodig hebben om hun stem te laten horen, geeft de site toegang tot drie organisaties die hiervoor het meest geschikt zijn: bedrijven kunnen zich wenden tot hun Euro Info Centre voor informatie, advies en bijstand voor alle EU-aangelegenheden, burgers kunnen contact opnemen met de Wegwijzersdienst voor advies over de manier waarop zij volledig gebruik kunnen maken van hun rechten als EU-burger en consumenten kunnen terecht bij een Europees bureau voor consumentenvoorlichting. Deze netwerken zijn niet alleen een steun voor burgers en bedrijven om praktische problemen op te lossen, maar geven de Commissie ook kostbare feedback over de manier waarop het beleid in de praktijk werkt.

Het bestaande portaal "Uw stem in Europa" dat een onderdeel is van het project Interactieve beleidsvorming (IP/01/519) is sinds het begin oktober 2001 van start gegaan, door meer dan 3 miljoen burgers gebruikt, niet alleen door burgers uit de lidstaten maar ook uit de kandidaat-landen en andere landen, en heeft daarmee bewezen zeer populair te zijn.

Nuttige links

'Uw stem in Europa':

http://europa.eu.int/yourvoice

Algemene beginselen en minimumnormen voor raadpleging:

http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/cnc/2002/com2002_0704en01.pdf

Interactieve beleidsvorming:

http://europa.eu.int/comm/internal_market/ipm.htm

Contact:

ec-yourvoice@cec.eu.int

Deel: ' Nieuw portaal EU om burger grotere rol te geven bij beleidsvorming '
Lees ook