Gemeente Den Haag

2003-03-18: Nieuw zorg- en dienstencomplex in Wijndaelerplantsoen


---

Het college van B&W heeft ingestemd met de ontwikkeling van een plan voor de bouw van 195 ouderenwoningen in het Wijndaelerplantsoen. De Stichting Woonzorg Nederland kan hiervoor haar ingediende initiatief-plan verder uitwerken tot een bouwplan. Het plan omvat 61 sociale huurappartementen waarvan 43 voor ouderen die in aanmerking komen voor een plaats in een verzorgingshuis en 18 voor minder validen. Verder komen er 40 vrije sector huurappartementen, 90 koopappartementen en 4 penthouses allen met zorggarantie. Een fysiotherapie-praktijk en een ruimte voor kinderopvang maken het plan compleet. Samen met het huidige Wijndaelercentrum moet het toekomstige wooncomplex een geïntegreerd pakket van zorg- en dienstverlening bieden, dat aansluit bij de behoeften van de ouderen. De start bouw is gepland voor oktober 2004 en de oplevering in januari 2006.

Het Wijdaelerplantsoen grenst aan de Mozartlaan, Palestrinaweg, Laan van Meerdervoort en Aaltje Noordewierstraat. De Daltonschool, gelegen in het plantsoen, verhuist in augustus 2003. Omdat in het gebied geen behoefte is aan een andere school wordt het gebouw gesloopt. Samen met de niet meer in gebruik zijnde school- en kindertuinen aan de Palestrinaweg, geeft dit ruimte voor de bouw van het ouderencomplex. De overige voorzieningen in het plantsoen blijven overigens gewoon gehandhaafd. Het gebied krijgt wel een nieuwe inrichting.

Communicatie
Het initiatief-plan is voorgelegd aan de Commissie Loosduinen. En, op 2 juli 2002 - tijdens een inloopdag- aan Wijkvereniging Waldeck, Bohemen, Kijkduin en omwonenden. Hierop zijn zon 200 schriftelijke reacties binnengekomen, zowel positief als negatief. Met name de bouwmassa, een in- en uitrit aan de Palestrinaweg en de kap van zon 200 bomen stuitten op bezwaren. Anderen beoordeelden het plan als goed, en dan met name door de combinatie met de ouderenzorg. Na een zorgvuldige afweging van alle belangen heeft het college gekozen voor verdere uitwerking tot een bouwplan. De in- en uitrit wordt niet gesitueerd aan de Palestrinaweg maar aan de Mozartlaan. Het plan - bestaande uit een gebouw met een vleugel van vijf lagen op kolommen van circa zeven meter, een vleugel van vijf bouwlagen en een toren van 14 lagen - past volgens het college stedenbouwkundig in zijn omgeving. Maar ook omdat de omvang van het gebouw de mogelijkheid biedt veel zorgwoningen te realiseren, en daarmee het tekort aan seniorenhuisvesting in Den Haag vermindert. Verder geeft het plan antwoord op de wens van ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen, met ondersteunende zorg- en dienstverlening onder handbereik. Belanghebbenden en omwonenden worden per brief geïnformeerd over de afwegingen van het college.

last update: 18-3-2003 16:06:39 ;pag.: 19053; auteur: 616;cat.: 2,Gemeentenieuws ondersteunt het gebruik van scripts niet ... Enable Javascript

Deel: ' Nieuw zorg- en dienstencomplex in Wijndaelerplantsoen Den Haag '
Lees ook