Gemeente Helmond


Nieuwe acties om veiligheid te bevorderen

De gemeenteraad praat binnenkort over het actieprogramma integraal veiligheidsbeleid 2003. In dat programma worden nieuwe acties aangekondigd om de veiligheid in Helmond te bevorderen. Alle acties zijn erop gericht om te komen tot minder overlast, minder inbraak, minder fietsendiefstal en vernieling, minder geweld, minder verkeersongevallen en mede daardoor minder gevoelens van onveiligheid. De gemeente kan dit niet alleen realiseren. Daaraan moeten alle instellingen en zeker niet in de laatste plaats de burgers zelf meewerken. Afstemming van acties is daarom een belangrijk punt in het actieprogramma.

Overleg met (wijk)bewoners
In het actieprogramma staat ook dit jaar vermeld dat in overleg met de (wijk-)bewoners gekeken wordt naar de veiligheid in de wijken. In een klankbordgroepvergadering zal de veiligheidssituatie worden toegelicht. Samen met de wijk zal vervolgens een concreet veiligheidsproject worden ingevuld. Een aantal voorzetten zitten overigens al in het plan. Zo zal in Helmond-West worden gestart met een plan voor betere verlichting.

Helmregels
Ook zal in 2003, op aangeven van de gemeenteraad, een voorzet worden gemaakt om te komen tot zogenoemde Helmregels. In samenspraak met de inwoners van Helmond wordt in 2003 gekeken naar deze fatsoensafspraken waaraan we ons als Helmonders willen houden. Deze afspraken worden in nauw overleg met de burgers opgesteld. Dan is er ook een maximaal draagvlak te verkrijgen. Helmonders moeten elkaar gaan aanspreken op deze regels.

Politie en Openbaar Ministerie
Een aantal acties is neergelegd bij de politie en het openbaar ministerie. Van de politie wordt bijvoorbeeld gevraagd om concrete actieplannen te maken voor de plaatsen waar de meeste fietsen worden gestolen en waar het meest frequent wordt ingebroken in autos. Ook het onderwerp straatroof zal aandacht krijgen. Het openbaar ministerie, zeg maar de officier van justitie zou moeten kijken naar een manier waarop mensen die vaker en aan de lopende band strafbare feiten plegen langer van de straat kunnen worden gehouden. Samen met de horecaondernemers aan het Havenplein/de Steenweg en de politie wil de gemeente kijken naar een camerasysteem en een pasjessysteem om het uitgaan in Helmonds uitgaansgebied nog veiliger en daardoor aantrekkelijker te maken.

Overleg
Bij de vaststelling van de begroting besloot de gemeenteraad eind vorig jaar ruim een half miljoen euro extra ter beschikking te stellen voor het veiligheidsbeleid. De commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden behandelt het actieprogramma op 17 februari, het stuk staat op 7 maart op de agenda van de gemeenteraad. Klik hier voor het volledige Actieprogramma Integraal Veiligheidsbeleid, Gemeente Helmond Naar boven

---

Deel: ' Nieuwe acties om veiligheid in Helmond te bevorderen '
Lees ook